Zakka Iwas, patriark över assyrisk ortodoxa kyrkan avled idag den 21 mars i Tyskland vid 81 års ålder till följd av en hjärtattack.

Assyrisk ortodoxa kyrkans överhuvud patriark Ignatius Zakka I Iwas avled under förmiddagen i staden Kiel i Tyskland till följd av en hjärtattack. Patriarken drogs med ett allt sämre hälsotillstånd de senaste åren. Han blev 81 år gammal. 

Han föddes i Nineve (dagens Mosul) år 1933 och blev döpt till Sanharib efter den forntida assyriska kungen av sina föräldrar.  Den unge Sanharib drogs tidigt till kyrkan och blev diakon. Med åren växte han i graderna inom kyrkan och utsågs till biskop för Mosul 1963 av dåvarande patriarken Yaqub III. Han valdes slutligen till patriark år 1980 av kyrkans synod (högsta beslutande organ) efter Yaqubs död. 

Iwas ledde kyrkan under 34 år. Meningarna om hans gärningar går isär. Kritiska röster höjdes mot hans omfamnande av arabism i officiella uttalanden. 

Iwas var den 122:a partriarken för kyrkan som idag finns utspridd över världen. Hans efterträdare väljs av och bland kyrkans biskopar under en synod.