Genom ett samarbete med ANB Sat kan man nu se Assyria TV:s program också på satellit-TV i Australien och Mellanöstern.

– Samarbetet med ANB Sat lyfter Assyria-TV till helt nya höjder, säger redaktören Dikran Ego. Nu kan vi nå så gott som alla assyrier i världen med våra program.

ANB Sat (Assyrian National Broadcasting) är en amerikansk-assyrisk TV-kanal som redan länge sänt på satellit i USA. Idag gör man det också i Australien, Nya Zeeland och Mellanöstern. I Mellanöstern är det satelliten Nilesat som sänder signalen. Dessutom gör man det just nu i två månader på prov även i Europa och Nordafrika via satelliten Hotbird.

ANB Sat har nu erbjudit sig att sända Assyria TV:s program på sin kanal. Redan tidigare har kanalerna gjort samsändningar, men nu kommer samarbetet att intensifieras.

– ANB Sats grundare Ninos Ternian och jag träffades i Berlin i maj, berättar Dikran Ego. Han gillade det vi gör; menade att våra program håller hög nivå både innehållsmässigt och tekniskt. Vi har samma syn på det journalistiska arbetet, på hur man ska göra program. Varken de eller vi kör någon enskild persons eller grupps agenda utan har folkets intresse som enda riktmärke.

Hur ska man gå till väga om man vill se ANB Sats kanal och därmed också Assyria TV:s program på TV?

– Det gäller först att ha satellit-TV. Sen tar man reda på vilken frekvens som ANB Sat sänder på i den del av världen där man bor. Uppgifter om detta finns på vår hemsida och på vår Facebooksida. Man söker upp den frekvensen och uppdaterar sin kanallista. Sen är det bara att titta.

Det mesta som sänds på kanalen kommer från ANB Sat. Men alltid då och då sänds program som Assyria-TV producerat.

– Vi kommer att informera om när våra program kan ses på kanalen. Vi går alltid ut på förhand och berättar om vilken tidpunkt våra program sänds.

Kommer man framöver att också kunna se alla era program på webben som tidigare?

– Ja, vi sänder på webben precis som vi alltid gjort. Det här nya samarbetet kring satellit-TV ändrar ingenting på det. Glädjande är också att våra tittarsiffror på webben fortsätter öka.

Vad betyder det här för Assyria TV?

– Det tar oss till helt nya höjder, förklarar Dikran Ego. Vi är tacksamma till ANB Sat för detta. Att sända per satellit kostar mycket pengar, men vi får möjlighet att vara med på detta sätt utan några som helst kostnader för oss. Det här är en unik möjlighet för den assyriska rörelsen. Jag vill uppmana alla assyriska organisationer att ta vara på detta tillfälle att verkligen nå ut till det assyriska folket.