De assyriska partier och grupper som har mötts i Stockholm avslutande sin konferens genom att gå ihop i en politisk front. Save Assyria Front vill bland annat arbeta för en assyrisk region i norra Irak.

Den nybildade alliansen av assyriska grupper vill ha jämlikhet i Irak för det assyriska folket, ett krav som även omfattar en egen provins i norra Irak.
Under fyra dagar har företrädare från Australien, Irak, Kanada, Libanon, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Syrien, Tyskland och USA varit samlade i Stockholm och skapat alliansen SAF, eller Save Assyria Front.
 
Den assyriska triangeln har som en sida gränsen mellan Turkiet och Irak, som en andra sida floden Stora Zabs lopp från turkiska gränsen tills den flyter in i Tigris och som tredje sida Tigris. Det betyder att gränsen inrymmer ruinerna efter Nineve, assyriernas forntida huvudstad. Större delen av assyrierna som lever i norra Irak skulle i så fall hamna inom Ashur eller Den assyriska triangeln som den även kallas.

Två andra krav från den nybildade alliansen säger att assyrierna måste erkännas som Iraks ursprungsbefolkning och att Iraks konstitution måste endast använda namnet ”assyrier” för att beteckna det assyriska folket.

Den nybildade alliansens krav på en assyrisk provins av nämnda omfattning har dömts ut av andra assyriska partier som orealistisk. Ingen formell reaktion har ännu rapporterats från övriga grupper i Irak.