Som studerande i en ny stad kan man ibland känna sig lite vilsekommen. Den som dock väljer att studera i Uppsala kan få ett varmt mottagande. Afram Kourie berättar varför.

Jag anlände till Uppsala som student hösten 2003, direkt efter min student. Inför flytten hade jag nästan allting serverat, två kusiner pluggade redan här, de hade både lägenhet och rutin. För mig var det bara att flytta, skaffa en cykel, lokalisera skolan och börja cykla dit varje dag. Cykel är ett obligatorium i Uppsala. Här är det åtminstone 70 % cyklande studenter och detta är det första man lägger märke till när man kommer hit, de cyklande studenterna.
För många nykomlingar kan det vara svårt att anpassa sig i början, det är mycket som är nytt; lägenhet, utbildning, kompisar, stad. Ja, ett nytt liv helt enkelt. Det är just då det kan vara bra att få en liten kickstart. Därför finns studentföreningen BUF – Bethnahrin en Upsaliensis Förening – för att bistå våra nyanlända ungdomar. Föreningen anordnar grillfester, bowlingkvällar, fester, föreläsningar och liknande i syfte att bistå ungdomarna med ett liv vid sidan om skolan. Som aktiv styrelsemedlem, har jag genom åren sett att detta får ungdomarna att må bättre och av det skälet prestera bättre i sina studier.

Föreningen har funnits sedan 2004, dess styrelse består enbart av studenter och i stort sätt även dess medlemmar. På de olika aktiviteterna träffas alltifrån läkare och lärare till jurister och civilingenjörer, så att diskussionerna är väldigt sällan onyanserade. Naturligtvis diskuteras det hela tiden med glimten i ögat och ofta slutar diskussionerna med snack om Champions League och teveserien Lost. Detta gör oss till ett trevligt umgänge som jag mer än gärna rekommenderar ungdomar som är beredda att studera. Dels för att Uppsala är en stad med 40 000 studenter från hela Sverige och världen och dels för att BUF finns här för er nyanlända assyriska ungdom, oberoende av vad man själv kallar sig. Det är också en strikt policy som BUF rättar sig efter; nämligen tolerans och diskussion. Tillsammans är dessa grunden för de djupaste av sanningar. Som akademikerförening, anser vi att vi bär ett ansvar för att förena vår ungdom och har även ibland deltagit i gemensamma aktiviteter med SAAF – Syrianska/Arameiska akademiker föreningen.

Jag önskar jag vore skickligare med penna och papper så att jag skulle kunna återge de känslor som jag upplevt genom åren här i Uppsala. Men jag lyckas inte säga mer än; kom till Uppsala om du är en student som också vill leva vid sidan av plugget.