Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo tackade ja till ett möte i Turkiet och fick alla resekostnader betalda av den turkiska staten. ”Jag skulle ha tänkt mig för flera gånger”, säger Margareta Viklund som är kritisk till Kerimos agerande. Men Yilmaz Kerimo ser själv inget problem med hur han har gått tillväga.

Yilmaz Kerimo är socialdemokratisk riksdagsledamot sedan år 1998. Han är den förste riksdagsledamoten i Sverige med assyriskt ursprung. Kerimo har försäkrat sig om ett brett stöd bland assyrier genom hans uttalanden mot den turkiska statens odemokratiska ageranden, inte minst för dess dåliga behandling av assyrier. Under de senaste allmänna valen var han den politiker i Södertälje som fick flest röster. Men nu ifrågasätts Kerimos agerande efter att det kommit fram att den turkiska staten bekostat hans resekostnader i samband med ett politiskt möte i Turkiet.

Yilmaz Kerimo har under två dagar, den 24-25 februari i år åkt till Turkiet på den turkiska statens bekostnad för ett politiskt möte. Turkarna bjöd nämligen in alla parlamentariker runtom i de europeiska länderna som ursprungligen kommer från Turkiet. Det uttalade syftet var att övertyga dessa parlamentariker om att ge en positiv bild av Turkiet i sina respektive hemländer så att landet får en skjuts in i EU. De 22 ledamöterna som accepterade inbjudningen fick bo på lyxhotellet Sheraton. Yilmaz Kerimo var en av dessa parlamentariker med ursprung i Turkiet som tackade ja till bjudningen. Men han var inte den enda svenska politikern att tacka ja, även en miljöpartist med turkiskt ursprung tackade ja. Dessutom tackade även flera kurdiska politiker ja till inbjudan, även sådana som är PKK anhängare och som alltså är väldigt kritiska mot Turkiet.

Frågan är om det är okej för en politiker som säger sig vara kritisk mot den turkiska statens ageranden att samtidigt acceptera att den turkiska staten står för resekostnader i samband med möten. Flera personer har redan reagerat på Kerimos agerande. En av dessa är Margareta Viklund, före detta riksdagskvinna och nuvarande ordförande för Svenska Kommittén för Assyrier. Hennes spontana reaktion är att Yilmaz Kerimo inte använt sunt förnuft.

– Jag skulle ha tänkt mig för flera gånger om jag hade fått en sådan inbjudan och jag skulle akta mig för en sådan resa, säger den före detta kristdemokratiska riksdagskvinnan.

Men själv tycker Kerimo att det var bra att han åkte ner till Turkiet eftersom det var ett bra tillfälle att framföra kritiska synpunkter direkt till Turkiets vice premiärminister och utrikesminister.

– Innan jag tackade ja så rådfrågade jag mina vänner, såsom Assyriska riksförbundets ordförande Simon Barmano och andra framstående assyrier. De tyckte allihop att det vore jättebra om jag åkte för att kunna framföra assyriernas synpunkter, säger han till hujada.com.

Den uppgiften stämmer inte riktigt med vad Assyriska Riksförbundets ordförande har uppgett för hujada.com.

– Han ringde upp och sa att han åker ner till Turkiet, och då kom vi överens om att han ska framföra assyriernas krav där, säger Barmano som inte vill kommentera det faktum att Yilmaz fått resan betald.

Det innebär alltså att Yilmaz Kerimo hade bestämt sig för att tacka ja till turkarnas inbjudan redan innan han rådfrågade Simon Barmano.  

Det finns flera bevis på att Yilmaz Kerimo verkligen framförde berättigad kritik under sin resa i Turkiet. Han har bland annat tagit upp Seyfo-frågan och frågan om konfiskerade egendomar. Han har även överlämnat en kravlista från S:t Gabriel klostret i Turabdin till de turkiska makthavarna. Inte minst har han uttalat sig kritiskt mot den turkiska statens ageranden i några av Turkiets största medier under sin vistelse i landet. Men den allmänt vedertagna etiken i dessa sammanhang är att man inte låter sig bjudas på minsta öre av någon som man är satt att granska. Och även om Yilmaz Kerimo åkte dit för att framföra kritik mot Turkiet så anser Margareta Viklund att det inte rättfärdigar hans agerande.

– Han kan föra fram kritik i riksdagen, det är hans forum, vad man säger i riksdagen, det kommer fram till Turkiet ändå, förklarar hon.

När Kerimo får frågan om varför han inte betalade resan själv så svarar han:

– Men de har bjudit mig till ett möte, det är inte jag som har tagit initiativet, hade jag tagit initiativet så hade jag betalat för mig själv.

Yilmaz Kerimo framhåller att han får många olika bjudningar och att han endast tackar ja till dem som han tror ger honom tillfälle att påverka. Resan i februari ser han som ett sådant viktigt tillfälle. Han inser att mötet syftade till att få de inbjudna politikerna positivt inställda till Turkiet men menar samtidigt att han är säker på sig själv och att han vet var han står, därför kan han låta Turkiet bekosta hans resa men ändå förbli kritisk mot den turkiska staten.

– Jag kan förstå ifall väljarna är kritiska, men om man har förtroende för varandra, om man inte misstror varandra så kan man även tänka att det är jättebra att jag har åkt dit och framfört våra synpunkter till turkiska ministrar. Jag skulle ha större förståelse för kritik om jag hade åkt dit och bara hållit tyst, men eftersom jag har visat i media och överallt att jag har varit kritisk så har jag bevisat att jag är en objektiv demokrat och att jag har framfört kritiska synpunkter, säger Kerimo bestämt.

Det är inte första gången Kerimo har fått resekostnaderna betalda av turkiska staten i samband med politiska möten. Under fyra dagar i juli 2005 befann han sig och andra inbjudna politiker i Turkiet för olika möten. Den gången stod turkiska regeringspartiet för bjudningen. Han säger att han närvarade där av samma anledning som under den senaste resan.

Under ett annat tillfälle har Yilmaz Kerimo bjudits på mat och dryck av turkiska ambassadören i Stockholm i samband med att turken Orhan Pamuk tilldelades nobelpris. Den gången var även den assyriske riksdagsledamoten Ibrahim Baylan med. Själv säger Kerimo att det är vanligt förekommande att riksdagsledamöter blir bjudna på sådana mingelkvällar och han ser inget fel med att ha ätit och druckit där.

– Varje gång någon viktig turkisk politiker besöker Sverige så har jag blivit bjuden, ibland har även Simon Barmano varit med, det är ett bra tillfälle att framföra ens synpunkter, säger han.

Vid åtminstone tre tillfällen har alltså riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo accepterat att den turkiska staten står får hans kostnader i samband med möten. Värt att notera i sammanhanget är att Yilmaz Kerimo själv tackade nej till en resa till Turkiet år 2000 eftersom den skulle finansieras av Assyrian-Chaldean-Syriac Association, ACSA. Resans syfte var att kasta ljus över fallet med en assyrisk kyrka som omvandlats till moské. Hans motivering till att tacka nej den gången var att resan kunde uppfattas som en muta. Men själv säger han så här idag:

– Jag hade tagit upp frågan med mitt parti och det bedömdes att jag inte behövde åka, och då tackade jag nej. Det skulle kännas fel att åka utan partiets godkännande och dessutom ville jag inte åka dit som privatperson eftersom det då inte ger tyngd åt frågan.

Men efter en stund säger han att han inte kan minnas om han hade sagt att resan kunde uppfattas som en muta.

– Jag kommer inte ihåg, det kan vara så att jag har sagt det, det var länge sedan och det var under ett telefonsamtal mellan mig och Özcan Kaldoyo.

Själv säger Özcan Kaldoyo, som är en av personerna bakom ACSA, att han tydligt minns att Kerimo sagt sig inte vilja åka eftersom resan skulle bekostas av en assyrisk organisation och att det då kunde uppfattas som en muta.

Margareta Viklund säger att hon inte kan förstå Yilmaz Kerimos logik.

– Tyckte han så i det ena fallet så borde han ha tyckt så i det andra fallet också. Han måste ju begripa att om han låter sig bjudas av den turkiska staten så kommer det att uppfattas av assyrierna här i Sverige som en muta, man måste vara väldigt lyhörd för dem som har valt in en i riksdagen, säger Margareta Viklund.