Kurdisk milis har lämnat den av kyrkan drivna Amalskolan i Al Hassakeh.

Som Hujådå tidigare har skrivit ockuperade kurdisk milis i sommar Amalskolan i staden Al Hassakeh i nordöstra Syrien. Trots att det inte fanns något militärt behov av det och trots att skolans ledning bad om att få börja förbereda sig för terminsstarten vägrade milisen först att lämna skolan, som är en grundskola med cirka 900 elever.

Precis till terminsstarten förra veckan lämnade milisen slutligen skolan. Det är osäkert vad som har bidragit till detta, men det har hållits möten mellan kyrkans representanter och kurdiska makthavare där man diskuterat skolans situation. Det är också välkänt att kurdiska makthavare är känsliga för vad som skrivs om dem i västvärlden. Assyriska Riksförbundet och Assyria TV lyfte frågan om ockupationen av skolan som också uppmärksammades i svensk media.