Motiverar sitt agerande med att partierna saknar tillstånd.

Flera partikontor tillhörande Assyriska Demokratiska Partiet och Assyriska Demokratiska Organisationen i syriska Assyrien stängdes ned med tvång av den dominanta kurdiska gruppen PYD och dess miliära gren YPG. Stängningen av de assyriska partikontoren ägde rum under förra veckan och sammanföll med stängningen av kontor tillhörande kurdiska partier som står i opposition till PYD-partiet.

Den officiella anledningen som PYD-partiet uppgett för nedstängningen är att dessa politiska partier inte har beviljats tillstånd av de lokala myndigheterna. Med lokala myndigheter syftar PYD på det självutropade kurdiska styret som påtvingats området med vapenmakt.

Händelsen är den senaste i raden av en rad allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som den kurdiska gruppen står anklagad för. I februari i år publicerade den Assyriska konfederationen i Europa (ACE) en rapport där övergreppen mot assyrierna i syriska Assyrien  dokumenterats.