I oktober uppskattade UNHCR, Förenta Nationernas flyktingkommissariat, att 13000 kristna assyrier hade tvingats fly sina hem i Mosul. Nu rapporteras det att en del av dem kommit tillbaka. Detta tack vare en hjälpkampanj från irakiska myndigheter.

I samband med massflykten från Mosul erbjöd irakiska regeringen en miljon irkaiska dinarer – knappt sju tusen kronor – till varje assyrisk familj som valde att återvända till sitt hem. Nu verkar cirka 400 familjer, som tillsammans utgör 2400 personer, ha nappat på erbjudandet, rapporterar irakiska tjänstemän.

Jamil Zaitoni, ordförande för Assyriska-Kaldéiska rådet är optimistisk.

– Vi tackar Gud för att kristna familjer har börjat återvända till sina hem. Vi förväntar oss att samtliga ska ha återvänt inom några dagar, säger han och tillägger att hittills har inget ont hänt de som återvänt.

Massflykten tog fart efter att islamister påbörjade en utdrivningskampanj genom mord och förföljelser på den kristna befolkningen i Mosul. Ingen grupp har tagit på sig skulden men mycket pekar på sunni-extremister.