Qnushyo, skolan i Istanbul för assyriska flyktingar från Syrien, har haft ett gott första år. Nu samlar man in pengar för att kunna flytta till större utrymmen.

– Qnushyo skapar ett leende på mina barns läppar. Alla föräldrar blir glada när de ser sina barn le.

Så säger en 52-årig assyrisk flykting från Syrien vars barn deltar i verksamheten i Qnushyo (”samling” på assyriska). Den startade i augusti 2014 och har visat sig fylla ett behov. Under det första året har mellan 300 och 350 personer i något skede deltagit i aktiviteterna i centret. I september i år var deltagarna följande: 20 barn (5-15), 60 unga (15-30) och 70 vuxna.

Verksamheten startades av Assyrier Utan Gränser i samarbete med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, vars biträdande direktör Önver Cetrez är en centralfigur i projektet. Syftet med Qnushyo är att aktivera och samla flyktingar, ge dem möjligheter att hjälpa varandra, utveckla deras färdigheter och hjälpa traumatiserade personer till bättre mental hälsa. Turkiet har tagit emot många flyktingar från Syrien. Endast 30 % av flyktingbarnen går i skola.

I centrum för verksamheten står undervisning, som äger rum sju dagar i veckan och riktas till både barn och vuxna. Barnen undervisas i språk, matematik och naturvetenskap och därtill finns praktiska ämnen som sport och musik. De vuxna undervisas huvudsakligen i språk, det vill säga engelska, svenska och tyska. De flesta timmarna för barn hålls av lärare som själva är flyktingar. Språkundervisningen, både för barn och vuxna, ges av frivilliga från olika länder. I somras hölls en sommarskola som pågick i sex veckor och omfattade 125 personer från flyktinggruppen.

Vid sidan av undervisning förekommer också annan verksamhet i projektet. Kvinnor har samlats till gruppterapi under ledning av en psykolog. En annan aktivitet går ut på att laga traditionell syrisk mat och lägga ut recepten på Internet. I centret möts gamla och unga och de kan åtminstone för en stund glömma sina sorger. ”Centret är en glädjens plats”, som en 40-årig man uttryckte det.

Det största behovet för Qnushyo just nu är att finna större utrymmen. För att möjliggöra det har man startat en så kallad crowdfunding. Det innebär att man samlar in pengar via sociala medier. Insamlingen pågår ännu till den 14 oktober. Mer om den kan man läsa här.