Patriark Luis Sako, överhuvud för de katolska assyrierna försökte stoppa en föreläsning om assyriskt kulturarv i Belgien av professor Efrem Yildiz.

Efrem Yildiz, professor i semitiska språk vid universitetet i Salamanca, Spanien fann sig kraftigt motarbetad av patriark Luis Sako inför en föreläsning om assyriskt kulturarv.

Yildiz var inbjuden under början av december av en assyrisk förening i staden Mechelen i närheten av Bryssel i Belgien där många assyrier från sydöstra Turkiet bosatt sig sedan 1990-talet.

– Han försökte få till en bojkott mot min föreläsning men han lyckades inte, berättar professor Efrem Yildiz: ”Sako beordrade sina präster i Belgien att inte bara själva bojkotta utan att även försöka få andra assyrier att bojkotta föreläsningen. Präster som tänkte närvara hotades med avstängning”, menar Yildiz.

Enligt professorn visar agerandet på hur destruktivt patriark Sako går tillväga i sina försök att splittra assyrierna. Sedan sitt tillträde har han etablerat en helt ny organisation under namnet ”The Chaldean League” och propagerar för att de katolska assyrierna ska utgöra en helt egen nation, skild från övriga assyrier.

– Jag verkar ha blivit en måltavla för honom eftersom jag inte ställer upp på hans agenda som går ut på att splittra folkgruppen och jag är varken under hans kontroll eller i behov av honom. Han ser mig som en person som måste stoppas, säger professorn.

Efrem Yildiz planerar nu att skicka ett brev till påven om patriarkens agerande och att fortsätta besöka assyrierna i Mechelen för att upplysa om det assyriska kulturarvet.

– Ja, de har bjudit in mig att komma dit för att hålla en kurs om språket nästa år. De unga vill ha upplysning och går inte med på Sakos splittring. Hans agerande öppnade upp ögonen på fler, berättar han.

Luis Sako, som tidigare var biskop för de katolska assyrierna i staden Kirkuk, har under flera år gjort kontroversiella uttalanden. Han har upprepade gånger uttalat sig kritiskt mot planerna på en assyrisk provins på Nineveslätten och beskrivit projektet som ”ett kristet getto” samtidigt som han visat respekt och högaktning för den kurdiskt styrda regionen som han inte valt att beskriva som ett ”kurdiskt getto”.

Sedan sitt tillträde som patriark för de katolska assyrierna har han inte längre uttalat sig negativt om lokalt självstyre på Nineveslätten men däremot intensifierat försöken att få Nineveslätten under kurdisk kontroll och att uppmana de katolska assyrierna att beskriva sig som en egen separat nation.