Assyriska riksförbunden i Europa inbjöds till ett viktigt möte bakom stängda dörrar med sakkunniga på EU-kommissionen i Bryssel. Mötet kretsade kring EU:s stöd till utsatta minoriteter i Irak och Syrien.

Företrädare för Assyriska riksförbunden i Sverige, Tyskland, Belgien och Holland samlades i Bryssel i slutet på förra veckan för ett viktigt möte med ansvariga i EU-kommissionen efter en direkt inbjudan. På dagordningen låg frågan om EU:s stöd till och syn på assyriernas fortsatta existens i Irak och Syrien.

EU-kommissionen håller den exekutiva makten i den Europeiska Unionen och har till skillnad mot EU-parlamentet mer direkt makt över EU:s resurser och faktiska politik. Mötet som hölls på eftermiddagen fredag 21 november är det första i sitt slag mellan EU-kommissionen och de assyriska riksförbunden i Europa.

– Vi blev alla förvånade över ärligheten från EU-kommissionens sida. De känner väl till detaljerna på marken men är samtidigt långt ifrån att ha några meningsfulla åtgärder för att stödja minoriteternas fortsatta existens. Det är ingen prioriterad fråga helt enkelt ur EU:s perspektiv, förklarar förbundsordförande Afram Yakoub som företrädde Assyriska riksförbundet i Sverige under mötet: ”Det skulle vara fel av oss att lova guld och gröna skogar efter ett möte, det skulle inte vara ärligt mot våra medlemmar. Om något så visar den information vi har fått att vägen är svår och lång och att det är viktigt att fortsätta jobba hårt”, kommenterar Yakoub.

I Bryssel hann de assyriska organisationerna även träffa företrädare från EU-parlamentet och andra människorättsorganisationer för att knyta kontakter och etablera nya samarbeten.