Svenska politiker och partier som inför varje val gör utspel kring Seyfo eller skyddet av assyrierna i Irak lyser med sin frånvaro under tiden mellan val.

Politiska frågor som berör den svensk-assyriska gruppen får ett uppsving inför varje riksdagsval men glöms sedan bort mer eller mindre. Det är ett mönster som har blivit extra tydligt under det senaste valet i fjol och politikernas agerande därefter.

I början av maj 2019, bara veckor före valet fick Södertäljes Boel Godner (S) plötsligt bråttom att diskutera ett minnesmonument över det assyriska folkmordet. Sedan dess har ingenting mer hörts om hennes initiativ.

Kristdemokraternas utrikestalesperson Lars Adaktusson slog på stora trumman inför valet om behovet av skydd för assyrierna i Irak och publicerade populistiska uttalanden om frågan så gott som dagligen inför valet. En genomgång av hans kanaler i sociala medier avslöjar att inläggen om assyrierna har mer än halverats efter valet. Hans engagemang för andra frågor som han driver tycks dock inte ha förändrats på samma sätt.

Boel Godners och Lars Adaktussons populistiska agerande är tydligt, men mönstret känns igen även hos andra politiker och partier. Det finns inget parti eller politiker som driver frågor som berör den svensk-assyriska gruppen mellan valen.

I september 2022 kommer det att bli dags för riksdagsval på nytt. Då kommer en del politiker i behov av röster att damma av gamla motioner, insändare och inlägg i sociala medier och återlansera sig som förkämpar för Seyfo, Nineveslätten och alla världens utsatta assyrier.