Insatser för att stödja assyrierna på Nineveslätten planeras runtom i världen. Assyriska organisationer i flera länder arbetar nu med att ge ekonomiskt och politiskt stöd.

Assyrierna på Nineveslätten är sedan en vecka klämda mellan hårdföra islamister och kurdiska organisationer sedan den irakiska polisen och militären helt dragit sig undan området. Islamisterna är en naturlig fiende till assyrier även om de ännu inte visat större tecken på att sikta in sig på icke-muslimer. Kurdiska partier med KDP i spetsen försöker i sin tur utnyttja tillfället till att konsolidera sin makt över Nineveslätten och hindra området från att bli självstyrande. 

Mot denna bakgrund är nu flera assyriska organisationer runtom i världen aktiva med att stödja assyrierna på Nineveslätten. Assyriska Riksförbundet i USA har flera manifestationer inplanerade, en insamlingskampanj samt politisk lobby mot kongressledamöter.  Assyriska Riksförbundet i Australien genomför liknande aktiviteter tillsammans med Assyrian Universal Alliance. Flera möten har redan hållits med ledande politiker i Australien. Assyriska Riksförbundet i Tyskland planerar sjösätta en insamlingskampanj och en manifestation inom kommande dagar. Det nybildade Assyriska Riksförbundet i Belgien undersöker möjligheterna för egna aktiviteter i frågan. 

– Vi har ett givande utbyte och koordination med samtliga assyriska riksförbund runtom i världen. Vi ser nu hur alla drar åt samma håll och jag är övertygad om att kombinationen av insatser kommer att bära frukt, säger Tony Meshko, vice ordförande för Assyriska Riksförbundet: ”Vi har själva stoppat allt annat arbete och har detta nu som prioritet nummer ett. Vi har en manifestation på söndag, en intensiv insamlingskampanj och löpande kontakt med media och svenska politiker. Längre fram planerar vi ännu fler aktioner, säger Meshko.