Som ett led i utveckling av samarbete mellan assyriska studentföreningar runt om på svenska universitet och högskolor slår nu Assyriska Studenter upp sin nya hemsida, Assyriskastudenter.se.

Under en längre tid har assyrier runt om på svenska universitet och högskolor organiserat sig och lett sin verksamhet med sin akademiska inriktning. Främst har studentföreningarna verkat för att vara en gemensam länk för de studenter som flyttat hemifrån att samlas i och umgås med varandra. Studentföreningarna har också tagit på sig rollen att inspirera andra unga assyrier till högre studier och introducera dessa för studentlivet, en roll som prioriteras högt då studier och högre utbildning berikar assyrierna med kunskap att enklare slå sig fram i samhället och bli assyriernas spetsfigurer i Sverige.

Assyriska Studenter är därför inget förbund utan snarare en plattform för de assyriska studentföreningar som finns att samlas kring att utbyta erfarenhet och inspiration. Assyriska Studenters verksamhet går också ut på att föra samman assyriska studenter oavsett utbildning eller universitet/högskola de går på. Förhoppningen är också att studentföreningarna tillsammans arrangerar gemensamma träffar och aktiviteter där självklart frågor som högre studier bland den assyriska gruppen får en högt prioriterad ställning.

Hittills har fem studentföreningar valt att ansluta sig till denna gemensamma plattform och förhoppningen är att fler föreningar på de övriga högskolorna/universiteten skall göra likadant. Självklart finns Assyriska Studenter också som ett stöd för nya studentföreningar som vill organisera sig. Assyriska Studenter är alltid berett att med sin samlade erfarenhet bidra och vara till stöd för nya assyriska studentföreningar i Sverige. 

Assyriska Studenter