En oidentifierad islamistisk grupp har placerat flygblad vid studentkåren vid universitetet i Mosul i norra Irak. Flygbladen, som placerats på platser där assyriska studenter samlas, innehåller meddelanden riktade till assyriska studenter.

Enligt uppgifter från vittnen skall säkerhetspersonal vid universitetet ha observerat männen som lade ut flygbladen men inte ingripit. Flygbladen varnas de kristna assyriska studenterna att ”i de fall icke-muslimer inte inrättar sig att bära Hijab (huvudduk för kvinnor, red. anm.) och inte är konservativa med sin klädsel i enlighet med muslimsk sed, kommer skändarna att bli tvingade att följa Sharia och islamisk lag”, rapporterar nyhetsbyrån AINA.

Med flertalet kidnappningar av assyriska präster har assyriska ledare uttryckt sin oro att nu även studenter blir en måltavla för trakasserier och skrämselpropagande av islamister riktad mot den assyriska befolkningen.

Den andra december rapporterade hujada.com om att anhängare till den muslimske predikanten Moqtada al-Sadr har utfärdat en Fatwa (utlåtande) avseende skolflickors klädsel i irakiska skolor. I utlåtandet är det också tänkt att påtvinga assyriska flickor att bära slöja under skoltid. Vid överträdelse av denna regel skall det medföra allvarliga konsekvenser.