På olika håll i världen hölls minnet av de assyriska martyrerna den gångna helgen. Sabri Atman, Seyfo Centers ordförande, höll sitt tal i Sydney, Australien. I talet framhåller Atman att dagen är nära för ett erkännande av Seyfo.

Under de senaste åren har vi assyrier ansträngt oss och gett oss in i en lång kamp för erkännandet av folkmordet Seyfo som ägde rum för nästan 100 år sedan, men är bortglömd av hela världen.

Vi är ättlingar av detta folkmord som vållade utrotning av människor, förstörelse, förändring av demografiska områden, enorm smärta och lidande. Vi är avkomman till en nation vars existens nästan utplånades ur historien.

De trodde att de hade utrotat oss för 95 år sedan. Men de hade fel. Deras beräkning blev inte korrekt.

Idag har vi alla samlats här i Sydney tillsammans med våra kamrater och vår assyriska folkgrupp. Vi är inte ensamma …

Hela vårt folk, såväl de som bor i våra hemländer och de som är utspridda i diasporan, från Europa till USA, allas våra hjärtan slår samstämmigt nu!

Vi är inte ensamma …

Våra martyrers själar i Simele, Urmia, Hakkari, Van, Tur Abdin, Omid och Irak är med oss … Ja, de är med oss här idag. Vi har inte glömt dem och vi kommer aldrig att glömma dem!

Idag skrivs historien om här i Sydney! Hjärtat hos var och en av vårt folk över hela världen slår tillsammans med oss i Sydney i dag!

Det systematiska folkmordet som den ottomanska staten utsatte assyrier, armenier och greker för under första världskriget, kommer inte längre gagna turkarna, och det kommer det aldrig mer att göra!

Samtidigt, fördömer vi även demörka krafterna mördarna som orsakade massakern i Semele 1933 och vill att dessa mördare också ställs till svars!

Idag begär vi av de som utvisat oss från vårt hemland där vi har levt i många årtusenden, att stå till svars för sina missgärningar, och vi kommer inte att sluta begära detta förrän rättvisa skipas!

Turkiet och dess ambassad i Canberra och tillhörande organ har försökt med alla sina krafter att stoppa byggnaden av detta minnesmonument utan att lyckas. De har förlorat.

De som tog parti för de mörka krafterna har förlorat.

Vi har lyckats… Ja, vi har lyckats…

Vårt folks vänner i Australien och de demokratiska krafterna har lyckats. Här vill jag ställa en fråga: Hur länge kommer Turkiet att fortsätta förneka dess illdåd?

Hur länge till kommer Turkiet att fortsätta förneka folkmordet 1915?

När kommer den turkiska ambassaden i Canberra lägga en blombukett framför detta monument och säga ”Förlåt” till vårt folk?

Vi vill säga till den nuvarande turkiska regeringen, ni kan inte bygga en framtid på lögner och förnekanden…

Folkmord är ett allvarligt brott!

Genom att ständigt hålla fast vid denna skuld, kan ni inte skapa en demokratisk framtid för ert folk i Turkiet.

Med denna skuld på era axlar, kan ni inte öppna er för världen, och inte heller bli en makt, inte ens i er egen region!

Om ni inte gör upp med era tidigare och nuvarande missgärningar kan ni inte skapa fred i Palestina!

Detta ska ni veta: ättlingarna till assyrier, armenier och greker som bor över hela världen kommer aldrig att låta er vara i fred!

I dag, här i Sydney, har vi rest vårt assyriska monument, i framtiden kommer vi att resa fler i Europa, USA, Hakkari, Diyarbakir och i Tur Abdin! Vi kommer inte att glömma Nineveh, Urmia och Semele!

Vi kommer aldrig att glömma och kommer heller aldrig att låta det glömmas bort!

Historien och sanningen är på vår sida. Världens och Turkiets demokratiska krafter är med oss! Vi kommer att lyckas. Den turkiska statens mörka och smutsiga mentalitet kommer att förlora!

Den dag som kommer att skapa fred och demokrati i vårt hemland är nära. Den dagen är nära då fredens och frihetens blomma blomstrar; en ny början är nära!

Den dagen kommer då de assyriska barnen kommer att ha en plats under regnbågens ljus. Av den orsaken att vår värld har tillräckligt plats för alla och dagen kommer då vi kommer att leva fria och självständiga i vårt hemland Assyrien…

”Att leva! … Liksom ett träd, på egen hand och fri! …Liksom en skog i broderskap! … Denna längtan är vår! … ”

Sabri Atman
Seyfo Center