När Herren vår Gud väljer sina utvalda gör Han det för att de ska tjäna Honom på jorden så länge den består. Även efter deras kroppsliga död ska de leva i människors historia och tankar som deras föregångare. Människor i alla tider ska till exempel bli påminda om flickan från staden Nasaret i Galileen, som Gudaföderska.

Gud valde Maria när hon var både föräldrarlös, fattig och socialt utstött. Hon togs omhand av släktingar och tjänade Gud i Hans hus. Hon hade funnit Guds nåd skriver Evangelisten Lukas. Det fanns säkert många andra unga flickor i Nasaret som var judar och väntade på Messias och de var både rika, fina och mycket mera ansedda i det sociala samhället än vad Maria var. Gud kunde välja en av de som redan var accepterade och skulle kanske också komma att bli betrodd bland folket om Gud valde denna till att föda Hans son.

Men Gud valde Maria för hon var öppen i sitt hjärta och mottaglig för Guds nåd. Gud kunde då fritt arbeta med hennes själ och förbereda henne till sin tjänarinna. Maria själv uttrycker sin litenhet som Gud upphöjer till den mest betydelsefulla uppgiften i sin skapelse; nämligen att hon är jungfrun som har fött Gud. Luk.1:46-56.

Maria blir havande genom Guds Heliga Ande och hon förblir liten och ödmjuk och lovprisar sin Skapare, inte genom att framhäva sig själv, utan genom sin själ. Maria går in i sin roll som Guds tjänarinna och lyder Honom, hon är villig att låta Guds vilja ske med henne och tackar Honom med Hans egen Ande i sig. Maria var fattig och stod utanför sin tids samhälle. Och det går en röd tråd genom hela Bibeln där Gud har kommit till världen i en människas kropp för att uppfylla sina löften till alla de människor som väntade och hoppades på Honom. Herren är de fattigas, de utstöttas och de av samhället och av världen glömda människornas Gud.

Men hur ska du och jag få vara delaktiga i Guds kärlek? Vi som lever i Sverige och i ett överflöd av materiella ting, vi som varken är fattiga eller förföljda idag? Gud har själv kommit till människorna och gett dem sin försoning, genom att offra sin enfödde Son. Genom Jesus Kristus död och uppståndelse har du och jag också fått Guds nåd. Vi har fått del i Guds rike. Herren Jesus Kristus är kärlekens och försoningens bro mellan människan och Gud, en gång för alla.

I dopet har du och jag fått ta emot Guds Heliga Ande och Jesu Kristi kropp och blod, du och jag tillhör Guds familj. Och nu återstår att du och jag lär oss att tro på Gud, genom Hans enfödde Son Jesus Kristus, och bygger upp vår relation med Honom. Som vuxna bär vi, och bara vi själva ansvaret för att lära oss vem vår Herre är och vad Gud vill med vårt liv. Genom att lära känna vår Herren och Gud får vi också lära oss att ta emot Hans nåd.  Guds Heliga Ande i vårt hjärta ska då lära oss att vara ödmjuka och fattiga i själen.  Gud är mycket större än våra tankar och Han spränger alla gränser.

Vi lurar oss själva om vi tror att vi kan skylla på andra vuxna och
ansvariga för Guds kyrka för att de inte har väglett oss till Gud. Herren älskar alla människor och Hans ord i Bibeln finns till för att alla frivilligt ska läsa och lära känna Gud i Bibeln. Gud verkar i hela sin skapelse oavbrutet och vill du så vill Han verka i ditt liv också, på ett konkret och påtagligt sätt.