Biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser söker fler medarbetare och har samtidigt utlyst ett extra årsmöte.

Assyrier Utan Gränser har på sin hemsida utlyst ett extra årsmöte till den 23 november i år. Organisationen söker samtidigt fler medarbetare och skriver följande i ett meddelande: 

”Sedan 2006 har Assyrier Utan Gränser arbetat med att skicka hjälp till assyrierna i sina ursprungsländer. Vi på Assyrier Utan Gränser ser ett växande intresse för vår förening och det är något vi så klart är väldigt glada över. Vi vill fortsätta växa och kunna erbjuda mer hjälp till assyrierna i Mellanöstern.

Såsom framgår i olika offentliga sammanhang har inbördeskriget i Syrien påverkat miljontals människor och tyvärr slagit väldigt hårt mot den assyriska minoriteten. Samtidigt fortsätter förtrycket av assyrierna i Irak. För att situationen för assyrierna i Mellanöstern ska kunna förbättras krävs det att omvärlden regelbundet påminns om det och arbetar för ett bättre liv för assyrierna i ursprungsländerna.

Assyrier Utan Gränser vill vara en röst som representerar assyrierna i Mellanöstern. För att än mer möjliggöra detta behöver vi växa med fler medarbetare. Att arbeta inom Assyrier Utan Gränser är en bra möjlighet för den som vill engagera sig i ideellt arbete. Vi välkomnar alla som är intresserade och erbjuder möjligheten att kunna vara med och påverka och göra en skillnad för assyrierna.

Den som är intresserad av att engagera sig är hjärtligt välkommen till Assyrier Utan Gränser och kan höra av sig via e-post på info@awbswe.se.”