Med utvandringen från våra hemländer i Mesopotamien till europeiska länder har vi assyrier haft möjlighet att fira 1 maj sida vid sida med arbetarrörelsen och de förtryckta folken i världen. Assyrierna som har fått utstå mycket förtryck och förföljelse och tvingats till assimilering eller flykt från sina ursprungsländer, har här i Sverige fått friheten att demonstrera och uttrycka krav för sina kulturella, mänskliga och politiska rättigheter. I Sverige finns det i dag cirka 100 000 assyrier som har flytt undan förföljelse och förtryck i Mellanöstern.

Den 1 maj 2006 är det exakt 91 år sedan som folkmordet på assyrierna i Turkiet ägde rum. Över en halv miljon assyrier mördades och hundratusentals fördrevs från sina hem. I samband med första maj-firandet, anordnar assyriska organisationer manifestationer och deltar i demonstrationer för att hedra minnet av de assyrier som föll offer för de tragiska händelserna som utspelades under 1915 i Turkiet och 1933 i Irak.

Trots att det nu har gått tre år sedan Saddam-regimens fall är utvecklingen i Irak högst oroande. Saddams styre har ersatts av laglöshet och kaos som drabbar alla invånare i Irak och fortsätter att skörda offer, och det finns inte mycket som tyder på någon bättring. Assyrierna, som är ursprungsbefolkningen i landet, är dubbelt utsatta och förföljs systematiskt av fanatiska och chauvinistiska intressen som vill fördriva dem från deras fädernesland. I starka fundamentalistiska fästen har redan den assyriska minoriteten tvingats fly. Vi är oroade över assyriernas framtid i Mellanöstern och befarar en ny massflykt av assyrier från Irak om inte något görs åt situationen.

Varje konflikt i Mellanöstern drabbar assyrierna trots deras försök till neutralitet och ovilja att lägga sig i konflikterna. Vid nyhetsrapporteringarna från konflikterna i Mellanöstern faller strålkastarljuset på utvalda grupper. Somliga etniska minoriteters situation uppmärksammas ideligen, medan andras förtigs till obefintlighet. Ett folk som knappt uppmärksammas i debatten om utvecklingen i Irak och hela Mellanöstern är assyrierna. Nästan hela världen, inklusive kyrkornas världsråd, är helt tysta och genom sin tystnad ger de sitt samtycke till det som sker i Irak.

Kurderna kräver federation, det vill säga självstyre, alltså en stat i staten. Samma krav ställer shiamuslimerna. Varför ska inte vi assyrier också ställa samma krav på autonomi för assyrier i Irak? Oavsett om Irak blir en federation eller inte är det dags att sätta strålkastarljuset på assyriernas hotade situation. Internationella organisationer måste ta hänsyn till och föra en dialog med assyriska och kristna företrädare i diskussionen om Irak. För Sveriges del gäller det att genom EU och FN engagera sig för att assyrierna ska få sina nationella och internationella mänskliga rättigheter säkrade. Vidare bör de även sätta press på de kurdiska partierna som styr i norra Irak, för att få dem att respektera assyrierna och finna nya former som ger assyrierna en ökad trygghet i norra Iraks styre.

Trots att Irak till största delen består av muslimer, är det viktigt att assyrierna ges möjlighet att påverka sin egen framtid. Det är självklart att vi assyrier är oroliga för att regeringar och andra institutioner världen över inte riktigt har förstått eller velat förstå det trängda läge som assyrierna i Mellanöstern befinner sig i. Det verkar inte heller ha gått upp för Sveriges regering och riksdag, eller det övriga världssamfundet, trots alla bevisande fakta och forskning, att det under åren 1915–1919 pågick ett folkmord där över en halv miljon assyrier i Turkiet massakrerades.

Om det inte görs något åt assyriernas hotade situation idag, blir det för sent imorgon och därmed skulle det assyriska folket med det rika kulturarvet försvinna helt från världskartan. För att assyrierna ska kunna överleva som ett folk krävs det av våra organisationer och kyrkor att intensifiera lobbyverksamheten kring den assyriska frågan och öppet kräva autonomi för assyrierna i Irak. Västvärlden kan inte längre stå på åhörarläktaren och höra och se på det som händer assyrierna. Assyrierna fråntas egendom och mark på grund av sin etniska tillhörighet och religiösa uppfattning. Det är dags att världen vaknar och ser vad som händer med den ursprungsbefolkning som en gång i tiden, i det forna Mesopotamien, byggde upp den första civilisationen. Ett sätt att skydda assyrierna vore att upprätta en särskild zon (autonomi) där de under exempelvis FN ’s skydd kunde få leva i trygghet.

Under parollen nedan kommer assyrierna att demonstrera på första maj 2006.

Vi kräver nationella och mänskliga rättigheter, autonomi för assyrierna i Irak och ett erkännande av folkmordet på assyrierna år 1915!