När jag pratar med tidigare personer som varit engagerade i hujådå så får man alltid en positiv bild framför sig, den att alla ville vara med och bidra samt gav sin tid och kraft för att förbättre tidningen. Då var intresset stor – idag ser det annorlunda ut.

Jag har varit redaktör för webbtidningen i ungefär tre månader och har fått nöjet att arbeta med otroligt passionerade, intellektuella och patriotiska assyrier. Det är en glädje att få arbeta med landsmän som drar åt samma håll. 

Det som dock tynger mig är att det är en väldigt liten skara personer som engagerar sig i vår kära tidskrift, även om den bara finns i webbformat för tillfället. Men att den finns på nätet borde snarare vara en fördel – ett mail ifrån så kan du få dina åsiker och synpunkter publicerade. Ett utmärkt tillfälle speciellt för oss assyrier som alltid har en åsik om saker och ting, må det vara allt från fotboll till politik. Men det engagemanget saknas för tillfället. Vad det beror på är svårt att säga, men det som kan poängteras är att språkliga brister inte ska ses som ett hinder.

Med denna skrivelse vill jag att våra läsare beslutar sig för att bidra med material genom att skicka in sina texter till oss. Sidan behöver väckas till liv igen och då behövs engagemanget från våra läsare – gamla som nya. Vi vill föra Hujådå till en ny nivå men då måste också engagemanget från er läsare öka.

Det som också bör sägas är att vi vill ha ensamrätt till inskickade texter enligt vår redaktionspolicy. Många reagerar på detta, varför inte publicera allt inkommet material? Jo, vi vill ha texter som inte finns i närstående media – för om du vet att materialet alltid är detsamma i andra närstående media då är vi bara en i mängden. Vi vill inte vara det, vi vill vara unika. Det kanske är svårt att greppa till en början men jag är övertygad om att det är en fördel för tidningen i det långa loppet.

Snart kommer vi göra det möjligt att kommentera artiklar utan att man måste vara medlem – som det varit tidigare, och det är ett led i att få igång sidan och diskussionerna. 

Var med och bidra för en stark assyrisk sida, börja engagera dig. För ditt folk, för din tidning – för allas vår tidning.

Andrias Isik