Nyligen var jag i Alanya och insåg vilken speciell känsla det är att kunna ett språk flytande som är gångbart i princip var man än befinner sig i ett samhälle som Alanya. Att tala kurdiska är det jag kan och visst fick man bättre kontakt med de individer i Alanya som behärskar samma språk – språk förenar verkligen.

Detta fick mig att fundera över mina brister i det assyriska språket, eftersom det i princip är obefintligt. Jag kan alltså aldrig föra en konversation med mina landsmän på assyriska och känna gemenskapen språket bidrar till. Det är en olycklig situation för alla som inte behärskar assyriska, dock finns det möjligheter att lära sig språket. Min förening i Norrköping arrangerar kurser för personer som inte behärskar assyriska och finns viljan så kan man lära sig assyriska. Visserligen har vissa lättare att lära sig än andra men jag tror att viljan att lära sig överväger sådana hinder.

Dessutom har våra instutioner blivit bättre på att föra ut sitt budskap på svenska vilket jag tycker är väldigt viktigt. Att assyrier inte kan assyriska finns det en historisk orsak till – om man inte förstår varför jag pratar kurdiska anser jag samtidigt att man inte kan sitt eget folks historia. I Kerburan -där mina föräldrar kommer ifrån talades det tidigare östassyriska, det finns det gott om bevis för. Att majoiteten av befolkningen i byn senare blev kurdisk gjorde att assyrierna fick anpassa sig och helt enkelt lära sig majoritetsspråket. Svårare än så är det egentligen inte – speciellt när nationella organisationer i hemlandet i huvudsak varit obefintliga.

Att vissa föräldrar inte pratar assyriska med sina barn då de tror att de ska bli språkförvirrade har jag väldigt svårt att förstå –  alla språk är bra att kunna, inte minst sitt egna.
 
Därför tycker jag att det är väldigt viktigt att assyriska organisationer och föreningar engagerar sig och skapar möjligheter speciellt för ungdomar och barn att lära sig assyriska. Vi kan bli bättre på det.