Under första världskriget massakrerades skoningslöst 1,5 miljoner armenier och mer än en halv miljon assyrier i det ottomanska imperiet i dagens Turkiet och nästan lika många tvingades att emigrera. Anledningen till att vi assyrier kallar folkmordet för Seyfo – assyriska för svärd – är att hundratusentals assyrier massakrerades med just svärd.

Innan första världskrigets utbrott hade det ottomanska imperiet en population på ca 13-14 miljoner invånare. Ca 40 % av dessa var kristna grupper, så som assyrier, armenier och greker. Medan antalet muslimer har ökat från 7-8 miljoner till drygt 75 miljoner i Turkiet, har antalet kristna reducerats till mindre än 100 tusen idag. Vad har hänt med alla dessa etniska folkgrupper? Vart har de försvunnit? Turkiska statsmakter genomförde medvetet och avsiktligt utrensning av kristna i landet och är idag tvungna att ge svar på dessa frågor.

Sedan folkmordet 1915 finns mörka ultranationalistiska krafter i Turkiet som ständigt odlar hatpropagandan bland barnen i skolåldern mot de kristna, utan att regeringen tar åtgärder. I de turkiska skolorna får barnen lära sig att alla ickemuslimer är otrogna och lögnare. Under religionundervisningen lär barnen sig att se ned på och kränka de kristna. Idag finns det ett starkt motstånd till etniska grupper som kämpar för att få sina demokratiska och mänskliga rättigheter. Aremniske journalisten Hrant Dink och många andra intellektuella personer har blivit offer för sådana krafter.

Hrant Dink var en välkänd och kontroversiell röst som kämpade för att få fram sanningen om folkmordet i sitt hemland. Eftersom han ville ha en öppen dialog om folkmordet på kristna minoriteter 1915 blev han en nagel i ögat för landets militanta extremnationalister. Hrant Dink var faktiskt den förste och den ende hittills, av de författare och journalister som ställts inför rätta, som blivit fälld enligt den turkiska strafflagens omstridda paragraf 301 angående förolämpning av turkiskhet.

Dink mördades i slutet av januari 2007 i Istanbul, mitt på dagen, med tre skott i halsen. Hrant Dink var även en stark förespråkare för att EU skulle öppna dörren för Turkiet. Enligt Dink, skulle ett turkiskt medlemskap i EU bidra till att göra landet mer rättvist och demokratiskt. Premiärminister Erdogan fördömde mordet på Hrant Dink och underströk att angreppet på Dink är ett angrepp mot oss och mot vår fred och stabilitet. Visst, det är bra att han fördömde mordet men det räcker inte. Det som Erdogan måste fördöma och stoppa är den dagliga hatpropagandan i skolundervisningen och i media mot de kristna. Mordet på tidningen Agos chefredaktör Hrant Dink kommer säkerligen att öka spänningen under den kommande valrörelsen i Turkiet.

Assyriska riksförbundet i samarbete med Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet, SSKT, arrangerade ett seminarium som ägde rum den 31 januari 2007 i riksdagen. Seminariet handlade om Turkiets väg till EU-medlemskap och dess inverkan på ett erkännande av folkmordet på assyrierna. Intresset till seminariet var stort och bland de närvarande fanns flera riksdagsledamöter, journalister, representanter för Turkiet, och SVT 24 som sände seminariet den 5 februari.

Lars ohly (v), partiledare, passade under sitt tal på att rekommendera moderaterna och socialdemokraterna att även de ser vikten av ett erkännande av folkmordet på assyrier. En annan talare vid seminariet som tydligt ställde sig bakom ett erkännande var professorn i folkrätt, Ove Bring. Det finns så mycket bevisdokument om det som hände 1915 i Turkiet, rapporter från missionärer, militärer och diplomater, sade ove Bring. Allt detta uppfyller alla kriterier som finns i folkmordskonventionen 1948. ove Bring deklarerade att historikerna har genomfört all forskning som kan krävas och nu är det politikernas tur att ta det viktiga beslutet. Det är ett historiskt faktum, och det som drabbade assyrier och armenier i det ottomanska riket under det första världskriget var ett folkmord, sade Bring.

David Gaunt, som är historieprofessor, deklarerade att turkarna hade bestämt sig för att rensa och driva ut de kristna redan innan landet ens hade gått med i kriget 1914. Man kan nu på ett mycket konkret sätt belägga hur folkmordet på armenier och assyrier planerades och genomfördes, säger Gaunt. Med hjälp av experter från hela världen har jag och mina medarbetare dechiffrerat och översatt telegram som skickades mellan den turkiska armén och den dåvarande ottomanska centralmakten, sade Gaunt. Telegrammen avslöjar namnen på många av de viktiga personerna och nämner också hemliga specialförband som utförde folkmordet.

En intressant detalj är att telegrammen visar att en tysk-turkisk styrka som deltog hade en tysk befälhavare, Max von Scheubner-richter, som sedan också blev en av Hitlers närmaste ideologiska rådgivare, sade Gaunt. Assyriernas röst representerades av Sabri Atman. I sitt tal berättade Atman om det mörka och antidemokratiska Turkiet som trots många bevis fortsätter att förneka folkmordet. Turkiet måste kunna visa mod när det gäller att göra upp med sin historia. Makthavarna i Ankara måste höra oss och veta att vi assyrier aldrig kommer att ge upp förrän de har erkänt folkmordet.

Om Turkiet verkligen önskar få ett fullständigt medlemskap i Europeiska Unionen bör den turkiska staten ta hård strid för att rensa ut de mörka odemokratiska krafterna i landet. Förr eller senare kommer Turkiet att tvingas göra upp med sin historia och också erkänna folkmordet 1915.