Muslimerna hämnas på USA och de allierade genom att förfölja och döda de kristna assyrierna i Irak. I början av 1990-talet fanns det drygt 2 miljoner assyrier i Irak men i dag rör det sig om knappt 700 000. Det pågår en etnisk rensning i landet, som svensk Public Service inte uppmärksammar.

Assyriska riksförbundet har länge framhållit västvärldens och kyrkornas tystnad om vad som händer med de kristna i Mellanöstern. Det är dags att föra upp detta högst upp på dagordningen. Flera internationella rapporter berättar att assyriernas existens i Irak snart har eliminerats. UNHCR skriver i sin senaste rapport att ca 44 % av de irakiska flyktingarna i Syrien är kristna.

Våldet i Irak mot kristna assyrier trappas upp för varje dag som går och vi får ständigt rapporter som bekräftar detta. Efter USAs invasion i Irak har nästan halva den kristna assyriska befolkningen i landet flytt på grund av bombattacker, mord och dödshot. Hur många som mördats eller som har flytt landet sedan kriget började för drygt tre år sedan är det ingen som vet exakt. Sedan den amerikanska invasionen inleddes i mars 2003 har omkring 1,6 miljoner irakier tagit sin tillflykt till andra länder i Mellanöstern, framför allt till Syrien och Jordanien. Bara till Syrien anländer, enligt FN, omkring 40 000 irakier varje månad.

Kidnappningar, våldtäkter, avhuggna huvuden, korsfästningar och förföljelser har blivit vardagsmat för assyrierna i Irak. Det har förekommit att människor har korsfästs på samma sätt som man korsfäste Jesus för två tusen år sedan. Den syrisk-ortodoxe prästen Paulos Iskandar kidnappades och hittades halshuggen. Detta mord innebär en ytterligare fara för Iraks kristna assyrier.
TV-kanalen Ashur i norra Irak har enligt nyhetsbyrån AINA (Assyrian International News Agency), vid flera tillfällen attackerats och terroriserats av kurdisk milis.

Enligt AINA har en grupp från den kurdiska milisen som tillhör Kurdistans demokratiska parti, KDP, tvingat Ashurs TV-personal in i ett fordon och kört dem utanför Bakhdedas statsgräns och misshandlat dem svårt. Detta är det senaste i raden av flera svåra attacker som utförts av KDP-milis mot Ashur TV, som är en självständig tv-kanal i området Nineveh-slätten, där den största delen av befolkningen är kristna assyrier.

Det är framför allt under de senaste 7-8 månaderna samt efter Muhammedteckningarna och påvens uttalande om islam, som assyrierna situation i landet blivit mycket värre. Assyrierna har ofta hamnat i skuggan av den brutala konflikten mellan sunni- och shiamuslimer i Irak. Våldet mot assyrierna i Irak har ökat lavinartat på senare tid. Trots det uppmärksammar inte Sverige och svenska media det som pågår. Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att inte de kristna i Irak också tvingas använda våld och begå terrordåd för att bli hörda. För att inte ge fel signaler måste vi agera snarast.

Efter den senaste tidens upptrappande våld mot kristna i Irak har många assyrier i Sverige börjat diskutera svensk Public Service. Den växande åsikten bland den assyriska folkgruppen är att svensk Public Service inte lever upp till sin roll. Vi uppmanar inte till lagbrott men vi ifrågasätter om vi ska betala TV- licenser när våra landsmän slaktas i Irak utan att SR och SVT bryr sig om att rapportera om det.

SR har en egen, liten, assyrisk redaktion, Qolo. Tidigare har programmet Qolo varit mycket populärt och innehållsrikt och sände även aktuella nyheter från våra hemländer, men nu sänds mest översatta inaktuella svenska nyheter. Detta efter SRs nya policy. Vi från förbundet är starkt kritiska till medias och övriga samhällets tystnad.

Vi är kritiska till Sveriges Radios allt mer begränsade utbud av nyheter på assyriska. Varje dag massakreras människor och snart är Irak tömt på den assyriska ursprungsbefolkningen. Sverige har både politiskt och medialt varit förhållandevis tyst om den assyriska tragedin i Irak. Internationella krafter har inte hörsammat protester före kriget, vädjan om skydd eller önskemålet om att etablera en egen frizon för assyrierna i Irak.

Vi vädjar om ansvarstagande och uppmärksamhet för den tysta utrensningen. Den onda utvecklingen måste stoppas, annars utplånas en mångtusenårig tradition och historia i Irak. Assyrierna måste få en egen frizon i Nineveh-området med skydd av FN. Annars är det svårt att se hur det släktet kan överleva i sitt historiska hemland. Det borde röra hela omvärlden att en del av den mänskliga civilisationen, det mångtusenåriga assyriska kulturarvet, så lättvindigt utplånas och går under.