Utrikesminister Carl Bildt (m) ställer sig kritisk till frågan om en frizon för assyrier och andra kristna minoriteter i norra Irak. Carl Bildt menar att frizoner för olika minoriteter inte skulle främja ett demokratiskt, stabilt och sammanhållet Irak.

Den 22 mars kunde hujada.com meddela att riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (s) i ett brev till utrikesministern krävde att regeringen skulle vidta åtgärder för en frizon för assyrier och andra kristna i norra Irak. Yilmaz Kerimo anser att det är oerhört angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för assyrier i hela Mellanöstern.

– Det ligger i hela världssamfundets intresse att arbeta för ett demokratiskt, stabilt och sammanhållet Irak. Ett sådant Irak måste byggas på tolerans och samlevnad som accepteras av alla nationella och religiösa grupper. Särskilda frizoner för olika minoriteter skulle inte främja en sådan utveckling, skriver Bildt i sitt svar på Kerimos fråga.

Carl Bildt skriver också att han, vid den irakiske utrikesministerns besök i Sverige nyligen, betonade att samtliga medborgare i Irak, oavsett etnisk bakgrund eller religion, kan leva i säkerhet och få sina mänskliga rättigheter respekterade. Carl Bildt menar på att målet måste vara att alla Iraks medborgare i framtiden får uppleva fred, säkerhet och demokrati, i sitt eget land.