– Historisk erfarenhet visar att en demokrati som knackar på dörren till den demokratiska Europeiska Unionen i slutet av dagen aldrig blir vägrat, det säger den svenska utrikesministern Carl Bildt till turkisk media i en intervju där han även berör Turkiets förflutna

Det är i en intervju som gjorts med utrikesminister Bildt i den privata turkiska TV-kanalen Skyturk, återgiven i tidningen Hürriyet Daily News, som han gör sitt uttalande. Fokus i intervjun ligger på Turkiets möjligheter att bli medlemmar i EU och den svenska utrikesministern uppmanar landet att ha tålamod och beslutsamhet i förhandlingarna om EU medlemskapet.

– Turkiet är självklart särskilt viktigt ur ett flertal aspekter, det har en ekonomisk dimension, det har en demografisk potential, säger Bildt i intervjun, där han också klart ger uttryck för att landet behöver reformer.

I intervjun ska också frågan om Turkiets förflutna ha kommit upp. Utrikesminister Bildt ska där ha sagt att Turkiet har några väldigt komplicerade frågor från dess egen historia som man måste ta itu med för att bli en fullvärdig medlem I EU.

Det är oklart vilka frågor ur Turkiets historia som Carl Bildt avsett. Det ligger dock nära till hands att anta att Seyfo/Folkmordet 1915 är en av dessa. Carl Bildt har exempelvis tidigare givit uttryck för att medlemskapsprocessen utgör det mest effektiva redskap för att uppmuntra Turkiet till ytterligare reformer när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. 

Uttalandet i turkisk media skulle i så fall ligga i linje med statsminister Fredrik Reinfledts uttalanden tidigare om att Turkiet måste vara öppna om sin egen historia samtidigt som han betonat att det är känsliga processer som måste få ta tid.

Den svenska regeringens agerande i frågan har dock kritiserats, framförallt oviljan att kalla händelserna för just ett folkmord trots att det är vetenskapligt belagt att det var just vad som drabbade de kristna minoriteterna i det ottomanska riket i början av 1900-talet. 

Många i de folkgrupper som drabbades av Seyfo/Folkmordet 1915, det vill säga assyrier, armenier och pontiska greker, har känt sig besvikna på både statsminister Reinfledt och utrikesminister Bildt på grund av deras agerande i samband med folkmordsomröstningen i mars 2010 där Sveriges riksdag erkände Seyfo/Folkmordet 1915 som just ett folkmord. Dels frångick statsministern ett löfte i Hujådå om att Moderaterna skulle erkänna folkmordet, dels gick de båda ut offentligt och beklagade riksdagens beslut.  

Armeniska riksförbundet har exempelvis också tidigare ifrågasatt att man från svenskt håll inte tar upp frågan om Seyfo/Folkmordet 1915 mer direkt med de turkiska företrädarna och menar att denna ovilja att erkänna folkmordet är folkmordsförnekelse.