Efter ett sent möte på söndagskvällen bestämde sig biskoparna Abdulahad Gallo Shabo och Benjamin Atas att tacka nej till det möte som Turkiska ambassaden hade bjudit in dem till. Mötet skulle äga rum imorgon eftermiddag och skulle handla om det planerade Seyfo-monumentet i Södertälje.

Enligt källor som Hujådå talat med träffades biskoparna på söndagskvällen för att gemensamt bestämma hur de skulle göra med den inofficiella inbjudan de fått.

Efter mötet bestämde biskoparna att inte närvara vid mötet. Orsakerna sägs vara att Turkiska ambassaden inte skickat en officiell inbjudan och inte heller meddelat dagordningen för mötet. På Assyriska Riksförbundet i Sverige, som varit emot biskoparnas deltagande i ett sådant möte, togs beskedet med tillförsikt.

– Biskoparna gjorde det enda rätta. Vi tycker inte att de religiösa institutionerna skall representera folket i politiska frågor, säger Rachel Hadodo, ordförande för Assyriska Riksförbundet i Sverige.

Hadodo tycker ändå att skälen biskoparna angivit inte är tillräckligt tillfredsställande och tycker att biskoparna, från början, borde ha hänvisat ambassaden till våra profana instutitioner eftersom inbjudan gällt en politisk fråga.


Relaterade artiklar:
– Stort fel av biskoparna att tacka ja till mötet
– Inga assyriska företrädare på ambassadmöte
– Turkiet vill prata Seyfo med Södertälje biskopar