Assyriska riksförbundet behöver en logotyp för att öka sin visuella kommunikation med medlemmar, organisationer och myndigheter. Därför har förbundsstyrelsen utlyst en öppen designtävling så att alla kan skicka in förslag. Det vinnande bidraget belönas med bland annat fem tusen kronor.

Förbundsstyrelsen beslutade under sitt senaste möte att utlysa en tävling för att få in olika förslag på hur en logotyp för förbundet skulle kunna se ut. Just nu har förbundet ingen egentlig logotyp utan har använt sig av olika symboler som har sett ut lite olika. 

– Det är viktigt att profilera sig i dagens samhälle och en logotyp är oumbärlig för att öka igenkänningsgraden hos medlemmar och organisationer som vi arbetar med. Det kommer att öka förbundets synlighet och på lång sikt stärka oss som institution, säger förbundsordföranden Afram Yakoub. 

Tävlingen är öppen för alla fram till den 29 november. Därefter väljer förbundsstyrelsen ut vinnaren som kommer att belönas med 5000 kronor och en intervju i medlemstidningen.

Namnet ”Assyriska riksförbundet i Sverige” måste vara integrerat i logotypen på svenska, assyriska och engelska. Dessutom måste logotypen väva samman det assyriska och svenska i designen. I övrigt är det bara fantasin som sätter gränserna. 

Alla bidrag mejlas till: kansliet@hujada.com