I ledaren ”Nationsbygge mellan floden och havet” från 22 december i Gotlands Allehanda möter läsaren en oförstående attityd gentemot assyriernas krav på autonomi i norra Irak. Ledaren dömer snabbt ut det assyriska kravet på ett eget område och betraktar det hela som kuriosa. ”Ett assyriskt-syrianskt nationalhem i norra Irak? Glöm det! För överskådlig tid torde Södertälje vara bättre än Mellanöstern.”, skriver tidningen.

Jag har nog aldrig tidigare läst en så usel och ogenomtänkt ledare i någon svensk tidning. Här finns varken den nyanserade eller analyserande problembeskrivning som man förväntar sig av en ledarsida. Ingenstans i texten berättar man om assyriernas flera hundra år gamla kamp för att behålla den mark som man levt på sedan mer än 7000 år.

Folkmord, förföljelser och förtryck mot assyrierna omnämns inte. Ledaren drar dessutom egna förhastade slutsatser av assyriernas krav på ett eget område i norra Irak. Det är inte, som ledaren tycks antyda, ett försök till separation från Irak. Assyrierna kräver endast att få en fristad i det kaotiska Irak, inte att skapa en egen stat.

FN organet UNHCR rapporterar om flera hundratusen assyrier som har flytt Irak och som nu lever på marginalerna i Syrien, Jordanien och Turkiet bland annat. Unga tjejer tvingas prostituera sig för att försörja sina familjer och familjefäder säljer sina kroppsorgan för att skaffa pengar till sina barn. Samtidigt är kidnappningar, halshuggningar och hot vardagsmat för assyrierna i Irak. Det har gått så långt att patriarken i Baghdad nu uppmanar de kristna assyrierna att inte visa att de firar jul. Islamiseringen av Irak går nu med rasande fart framåt.

Det är för att stoppa detta som assyrierna måste få autonomi. För ingen kan väl inte på allvar mena att Sverige är berett att ta emot 1,5 miljoner assyrier från Irak?!