Medan den nordiska vintern biter sig fast och de snötäckta omgivningarna samverkar med allehanda ljus för att lysa upp vintermörkret så vill Johannes Khawsho vända blicken mot hemlandet och skänka en tanke åt assyrierna i Irak.

Julen är glädjens och fridens högtid, men många människor på jorden kommer inte att välsignas med en lycklig och fridfull julhelg. Vårt folk i Irak lever under svåra förhållanden och glansen från deras julgåvor till varandra bleknar i skuggan av explosioner och ständiga hot.

I sex år har assyrierna i Irak hoppats på en förbättring av situationen och att kunna fira jul med sina nära och kära i glädjens tecken. Varje år har den råa verkligheten hunnit ifatt dem; deras kyrkor har attackerats och deras gudstjänster förvandlats till plågsamma skräckscener. Det här året är inget undantag och kyrkorna i Bagdad och Mosul har åter angripits.

Mina assyriska bröder och systrar i hemlandet, jag kan inte bära era bördor men ni finns i mina tankar och till er tillägnar jag denna bön.

Må era förhoppningar infrias och er tillvaro omgärdas av trygghet. 
Må era barn kunna leka utan rädsla och era bekymmer skingras. 
Må era hem i Basra, Bagdad, Mosul och på alla andra ställen i Bethnahrin åter få fyllas av liv och glädje. 
Må era kyrkklockor ljuda och ringa in en ny epok utan fruktan. 
Må terrorns och mörkrets tid försvinna och frihetens ljus sprida sitt sken över er. 
En varm julhälsning vill jag sända till er som bor kvar i fäderneslandet.

Johannes Khawsho