I dagarna beslutade Broderskapsrörelsens kongress att rörelsen ska bifalla den motion som inkommit från Stockholms läns kristna socialdemokrater om att aktivt verka för ett politiskt erkännande av folkmordet på assyrier, armenier och andra kristna i samband med första världskriget.

Frågan är kontroversiell i Turkiet och på flera håll i Mellanöstern, men inte bara där, utan faktiskt även både i flera svenska kommuner och inom socialdemokratin. En av de kommuner där frågan varit mycket omdiskuterad under flera år är Södertälje. Rose-Marie Jacobsson från Södertäljes kristna socialdemokraters grupp, som varit med och initierat den ursprungliga motionen som nu gick igenom, säger så här:

– Det här är ett viktigt steg för upprättelsen av de folk som under så lång tid förtryckts och förnekats sin historia. Det är också ett viktigt steg för att göra Sveriges kristna socialdemokrater till en relevant organisation för orientala kristna, inte minst här i länet, men även i flera andra städer i Sverige.

Och Peter Weiderud Broderskapsrörelsens ordförande tillägger:

– Denna fråga är alltför viktig för att lämnas att driva till islamofobiska krafter, som inte vill se Turkiet som medlemmar i EU, tvärtom är det viktigt att hjälpa Turkiet till ett erkännande i den här frågan så att vägen till EU kan bli kortare.

Broderskapsrörelsen är kristna socialdemokrater. Mer fakta om rörelsen finns på broderskap.se.