Det finns få böcker som på ett lättillgängligt språk redogör för assyriernas väg från civilisationens vagga fram till dagens splittrade minoritet. Sonya Aho har läst boken Brokig historia av Afram Barryakoub och rekommenderar den varmt till unga som gamla.

De böcker som hittills har skrivits om oss assyrier handlar främst om vår historia och tiden före Kristus. Hittills har vi förlitat oss på att andra skriver vår historia. Det finns väldigt få böcker som beskriver vår nutid och ännu färre som knyter samman det gamla med det nya. Dessutom är den litteratur som finns oftast svår att läsa för en yngre läsekrets. Därför är det mycket glädjande att en ung författare som Afram Barryakoub ger sig i kast med den viktiga uppgiften att på ett lättillgängligt språk försöka beskriva vägen från civilisationens vagga till dagens splittrade minoritet.

”Brokig historia” är en bok om assyriernas historia från tiden före Kristus till dagens situation. Den röda tråden i boken är folkgruppens och språkets överlevnad under de olika epokerna. Barryakoubs mycket kortfattade texter, som blandas med citat och källhänvisningar, ger en sammanhängande och övertygande beskrivning av assyriernas historia.

Bokens guidning i vår historia följer en kronologisk ordning som inleds med en beskrivning av tvåflodslandet för en si så där 11000 år sedan. Ett raskt hopp tar läsaren till år 1400 f Kr då det Assyriska imperiet grundades. Genom bokens 77 sidor tar författaren läsaren vidare till vad som hände efter Nineves fall, omkring år 600 f Kr och fram till dagens namnkonflikt. Parallellt med beskrivningen av folkgruppens historiska bakgrund beskriver Barryakoub också hur språket har överlevt och utvecklats.

Boken känns som en snabblektion i historia. Det känns också som att Barryakoub har en tes som han vill förse med belägg, med bevis, och ibland till och med överbevis. Boken ”Brokig historia” radar upp argument för alla tänkbara motfrågor. Det märks att författaren, liksom andra assyrier, har en vana att bli ifrågasatt, och därför behöver rusta sig med svar på alla tänkbara motargument, på samma sätt som ett Jehovas-vittne gör.

Det är ett dilemma som jag känner igen från många assyriers argumentation. Det är ibland som om vi assyrier knappt själva vågar tro på vår egen tes eftersom vi försöker överbevisa och övertyga att vi faktiskt är ättlingar till de gamla assyrierna. Jag tror snarare att det är endast vi själva som kan avgöra och tro på vilka vi är. Varifrån skulle vi annars få ett godkännande från?

Även om övertygelse bygger på en hel del faktakunskaper så är det ändå vår inre känsla som avgör vad vi själva tror på. Och jag tror och vet att jag är den jag är, inga argument i världen kan få mig att tro något annat, punkt slut. Det är var och ens rätt att identifiera sig själv. Det har till och med slagits fast i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna för över 50 år sedan.

Författaren får in något för många egna tolkningar och tyckanden för att boken ska kännas som en neutral beskrivning av den historiska bakgrunden. Antingen skulle han vara tydligare, öppnare med sin ståndpunkt eller så skulle han ha försökt att undvika att ta med tyckanden i texten.  Men å andra sidan skulle en stor del av poängen med boken – att det är en i gruppen som författat den – försvinna. ”Du äger definitionen” – är ett uttryck som handlar om att ta makten över orden. Det är endast författaren eller avsändaren som kan ta makten över definitionen.

Beskrivningen efter utvandringen är givande, eftersom det finns väldigt lite nedskrivet om vad som hänt de senaste 30 åren. Jag hade gärna läst mer om det och sett att författaren hade lagt större vikt vid den delen av historien i boken. Nu fastnar författaren något i benämningskonflikten, som många kanske inte uppfattar vara det största problemet vi har idag.

Det är, trots allt, en intressant läsning som jag gärna hade läst då jag var en sökande tonåring. Liksom många ungdomar var även jag som tonåring i stort behov av kunskap och vägledning i sökandet efter en fullständig identitet. Trots att jag sökte med ljus och lykta efter mer kunskap om min bakgrund var det väldigt lite som fanns att läsa. Det som fanns var ofta obegripligt och handlade främst om assyrierna vid tiden före Kristus – inget om den moderna historien eller hur det gamla hängde samman med vår nutid. Det är heller Inte särskilt vanligt att någon ur gruppen fattar pennan och ger sin syn på den historiska utvecklingen eller på frågor som rör folkgruppen. Därför är många ungas kunskap om sin bakgrund väldigt fragmentarisk. Många har därför svårt att få ihop sin identitet till en helhet som knyter an till det de upplever här och nu.

Det är därför med stor glädje jag håller boken Brokig historia av Afram Barryakoub i handen. Jag rekommenderar varmt alla unga som gamla att läsa boken, som är skriven på ett enkelt och begripligt språk. Dessutom serverar boken några nya fakta som, i alla fall jag, inte kände till sedan tidigare.

[FOTNOT: Boken kan beställas från Assyriska riksförbundet, genom assyriska föreningar och bokförlaget arjovi.com.]