I decennier har kyrkoledningen inom syrisk-ortodoxa kyrkan aktivt motarbetat den assyriska rörelsen och fördjupat splittringen inom folkgruppen. Men den nye patriarken bryter äntligen denna negativa trend och försöker ge kyrkan en konstruktiv roll i en tid när vår nations överlevnad står på spel, skriver journalisten Augin Kurt Haninke.

Jag har länge uppmärksammat det destruktiva agerandet hos olika patriarker och tongivande biskopar inom syrisk-ortodoxa kyrkan, som har medverkat till att namnkonflikten och splittringen bland västassyrierna har förvärrats. Prästerskapet har i regel agerat utifrån en politisk agenda som går ut på att söndra och härska, vilket naturligtvis har gynnat olika totalitära regimer i Mellanöstern som vill utplåna den assyriska nationella rörelsen. Min kommande bok, som detaljerat redogör för de senaste hundra åren, är ett dokument som sätter strålkastarljuset på denna destruktiva policy. På grund av min skoningslösa kritik av missförhållanden och maktmissbruk hos kyrkoledningen, har jag av antiassyriska fanatiker betraktats som en hatare av kyrkan. Detta synsätt saknar grund, eftersom min främsta avsikt är att göra publiken medveten om missförhållanden och om vilka krafter som aktivt splittrar vårt folk.

När den nye patriarken Afrem II Karim tillträdde sitt ämbete våren 2014 skrev jag att han hade stora utmaningar framför sig, eftersom han hade ärvt en kyrka i kris. Hans föregångare hade genom sin förkärlek för pengar och undergivenhet gentemot främmande makter sått djupa splittringar inom folket, vilket också riskerade att splittra kyrkan i samband med valet av ny patriark. Detta skrev jag innan en ny patriark hade utsett. Valet av patriark Karim har dock varit en välsignelse för denna anrika kyrka och vårt utsatta folk. Han visade redan vid sitt installationstal att han ville vara en samlande faktor och deklarerade att alla medlemmar är välkomna i kyrkan oavsett namn eller politisk färg. Därmed bröt patriark Karim en negativ trend där den assyriska sidan har varit utstött och svartmålad av kyrkoledningen i mer än tre decennier. 

Vackra deklarationer måste förstås följas av handling. Patriark Karim sade samma sak till Assyriska riksförbundets representant Simon Ego, när han överlämnade ett gratulationsbrev till patriarken i New Jersey, USA, där patriarken hade varit biskop sedan 1996. Jag intervjuade därefter Simon Ego i Assyria TVdär han fick berätta om mötet med patriarken och hans ambitioner att ena de olika fraktionerna inom vårt folk. 

Nu har patriark Karim tagit ett lovvärt initiativ och samlat tre politiska aktörer bland vårt folk till ett första möte. Det skedde under hans apostoliska besök i Centraleuropa, nämligen i klostret Mor Augin i Schweiz den 1 december 2014. Under patriarkens överinseende möttes representanter för Assyriska demokratiska organisationen (ADO), Mawtbo umthoyo d Bethnahrin (MUB, mer känd som Dawronoye) och World Council of Arameans (WCA) för första gången för att inleda ett samarbete kring gemensamma nationella frågor. För att få närmare information om mötets avsikt och innehåll har jag intervjuat ADO:s representanter i Assyria TV. Programmet är på västassyriska Surayt och kan ses här.

Vi vet inte om dessa möten kommer att leda till något konkret och konstruktivt resultat eller ens fortsätta. Men det är glädjande att kyrkoledningen äntligen agerar som en samlande kraft istället för att söndra och härska. Låt oss hoppas att patriark Karim håller fast vid denna konstruktiva linje. Vår nation har lidit tillräckligt och alla stridande parter måste nu ta sitt ansvar för att inte göra situationen ännu värre i ett läge då vår nation står inför utrotning från sina fäders jord. Den närmaste framtiden kommer att utvisa vilka aktörer som verkligen menar allvar när de säger att de vill ena vårt folk. Detta kan bli möjligt nu när en så mäktig organisation som kyrkan inte längre backar upp de destruktiva krafterna. 

Augin Kurt Haninke 
Journalist