Fredag den 26 september publicerade Expressen en artikel om Assyriska FF som bl a handlade om Assyriskas framgångsrika år. I artikeln låter skribenten den tidigare ”sportchefen” Charlie Sharro komma till tals, där han också framställs som hjälten i dramat ”Assyriskas återkomst”. Förre ordförande för Assyriska, Ferit Varli, ger i denna insändare sin syn på saken.

Som tidigare ordförande och styrelseledamot känner jag det därför som min plikt att kommentera och klargöra innehållet i artikeln. Jag vet inte vad syftet med artikeln är, men helt klart har artikeln varit missvisande och hade så pass stora journalistiska brister att skribenten samma dag tvingades be om ursäkt för innehållet, både muntligt och skriftligt.

Assyriska FF är hela Södertäljes elitlag och föreningens framgång har alltid kommit av den breda förankringen i staden samt engagemanget och kärleken hos medlemmarna. Alla ideella eldsjälar i föreningen tillsammans med styrelsen och organisationen har lagt ned massor av tid och energi för att skapa denna framgång. Det är därför helt horribelt att påstå att en ensam individ skulle ha så pass stort inflytande som det framställs i artikeln.

Dessutom har Assyriska FF aldrig haft en utpräglad sportchef, utan det sportsliga ansvaret har alltid fallit hos sportkommittén tillsammans med styrelsen. Dessa tillsammans har stått för utvecklingen av föreningens organisation samt strategin och värvningen av spelare och ledare. Charlie Sharro har under min tid som styrelseledamot inom Assyriska FF endast ansvarat för bisysslor av praktisk karaktär.

Assyriska FF har aldrig någonsin varit beroende av enskilda individer eller deras ekonomiska bidrag, utan är en etablerad elitförening i Södertälje med många medlemmar och samarbetspartners. Dessutom har föreningens medlemmar genomgående tagit ett solidariskt ansvar för föreningens ekonomi och verksamhet. Ingen har rätt att ta åt sig hela äran för framgången och därmed förringa andras delaktighet och engagemang.

Lycka till Assyriska och Södertälje i jakten mot Allsvenskan!

Ferit Varli
Ordförande för Assyriska FF 2005-2006
Styrelseledamot för Assyriska FF 1987-2004