Det har knappats undgått någon att de rödgula färgerna, de senaste 30 åren, bärs av en rörelse som inte bara förkastar sin assyriska, nationella identitet utan också bekämpar den. De rödgula färgerna har därför kommit att bli en symbol för vårt folks infekterade splittring. Men så har det inte alltid varit. De rödgula färgerna var en gång den assyriska nationella rörelsens färger och man bar dem stolt i kampen mot arabiseringsprocessen i Syrien.

Allt började i och med folkmordet Seyfo som tvingade tiotusentals assyrier att fly sina hem i Turabdin till den heta vildmarken i norra Syrien. Där bildade fransmännen bataljoner åt dem. För assyrierna ingav de egna bataljonerna hopp om att kunna återta sina ockuperade hemtrakter i Turabdin. Därför var det en självklarhet att bataljonerna skulle bära egna symboler, symboler som representerade deras uråldriga assyriska nation.

Som symbol för den assyriska kampen valdes den bevingade tjuren, Lamassu, som fick pryda de assyriska soldaternas uniformer i Syrien. Överallt bland assyrierna i Syrien blev den bevingade tjuren vida känd. Tavlor, smycken, bilder och andra konstverk kom att avbilda den bevingade tjuren och de bars stolt i hemmen, på jobbet och runt halsen av assyrierna. Gemensamt för alla avbilder av den bevingade tjuren var att den nästan alltid avbildades med röd kropp och gula vingar. Även andra assyriska symboler kom att användas bland assyriska föreningar och institutioner, varav kanske den vanligaste var Ashurs bevingade solskiva.

När den arabiska nationalistiska rörelsen så småningom tog makten i Syrien på 1940-talet inleddes en tuff politik riktad mot assyrierna. Assyriska skolor, föreningar och institutioner stängdes. De tidigare så ofta förekommande nationella symbolerna bland assyrierna förbjöds. Överallt i Syrien inleddes en arabiseringsprocess riktad mot assyrierna för att bekämpa den assyriska nationalismen som hade vuxit sig stark vid det här laget. Men assyrierna gav sig inte utan motstånd. Inte skulle man lätthänt överge sin nationalitet och acceptera arabiseringen av vårt folk?

Visserligen tvingades man att förstöra de assyriska symbolerna men man behöll färgerna som symboliserade den bevingade tjurens kropp och vingar. Man behöll de rödgula färgerna. När det gäller Ashurs bevingade solskiva tvingades man ta bort guden Ashur men man behöll den gula solskivan och ersatte Ashur oftast med en brinnande röd fackla. Dessutom skrev man in texten ”Monhronuto suryoyto”, den assyriska symbolen, där de assyriska symbolerna tidigare hade varit. Genom denna text, de rödgula färgerna och den gula solskivan med den röda facklan kunde man dolt behålla de assyriska symbolerna utan att den arabiska regimen motsatte sig.

När assyrierna kom till Sverige tog de självklart med sig de rödgula färgerna. Exempelvis kom Assyriska FF i Södertälje att de första åren bära rödgula färger. När den nya Suryoyo föreningen, senare Syrianska föreningen, bröt sig ur den Assyriska föreningen i Södertälje fortsatte de att använda de assyriska symbolerna, vilket är häpnadsväckande då de motsatte sig den assyriska nationalismen redan från början. Främst kom den bevingade solskivan med den röda facklan, tidigare Ashurs solskiva att bli populär bland de syrianska organisationerna och föreningarna.

Medan de assyriska organisationerna i Sverige snart bytte sina rödgula färger mot den nya flaggans färger som introducerades på 1970-talet bär de syrianska organisationerna än idag de rödgula assyriska färgerna och deras flagga pryds, ironiskt nog, fortfarande av Ashurs gula bevingade solskiva med den brinnande facklan, om än något modifierad.

De rödgula färgerna bär en stolt historia av assyriernas kamp mot arabiseringen i Syrien. Medan de assyriska symbolerna och den assyriska flaggan fortfarande är förbjudna i Syrien bär de assyriska organisationerna där fortfarande de rödgula färgerna i hopp om att än en gång återigen pryda sina lokaler med den assyriska bevingade tjuren, Lamassu.

1. Assyrisk basketklubb från Syrien på besök i Iran under den assyriska Tammuz-festivalen 2004. Notera de rödgula dresserna och Ashurs bevingade solskiva på magen.

2. En annan version av Ashurs bevingade solskiva. Från Assyriska ungdomsföreningen i Amerika. De rödgula färgerna är tydligt reflekterade i symbolen.

3. Den assyriska bevingade tjuren, Lamassu. Denna tavla hängde inne på Assyriska åttonde bataljonens högkvarter innan fransmännen lämnade över Syrien till araberna. Notera färgerna rött på kroppen och gult på vingarna.

4. Al-Nadi As-Syriani Al-Lubnany, Assyriska Föreningen i Beirut. Ashurs bevingade solskiva har här ersatts av det libanesiska cederträdet istället för den brinnande facklan.

De assyriska scoutledarna i Aleppo, Syrien. Hazqiyel Toro, scoutledaren som sitter i mitten, bär den bevingade tjuren på sin högra bröstficka.

Mor Afrems assyriska scoutgrupp. Den här bilden togs utanför mor Petrus & Paulus Syrisk Ortodoxa Kyrka i Musaytbeh, Beirut. Notera mor Afrems scoutsymbol: Den bevingade tjuren. Även här avbildas den i rött och gult.