Assyriska organisationer har med kort varsel ordnat en demonstration imorgon fredagen tredje juni på mynttorget i Stockholm. Syftet är att stötta demokratirörelsen i Syrien.

Här nedan följer pressmeddelandet: 

Assyriska politiska, kulturella ochsociala institutioner följer med stort intresse den pågående omvälvningen iSyrien. Med start den 15 mars 2011 har det utan avbrott pågått fredligademonstrationer som kräver demokratiska reformer och en fredlig förändring avdet politiska systemet i landet.

 Hittills har fler än 1 000 medborgaredödats av säkerhetsstyrkornas direkta skott och enligt källor inomorganisationer för mänskliga rättigheter i Syrien har mer än 10 000 medborgaresatts i fängelse. 13 av dessa är ledare och medlemmar av den AssyriskaDemokratiska Organisationen, ADO.

Med anledning av händelserna i Syrienkommer följande organisationer att samordna en demonstration den 3 juni 2011kl. 14-17 i Mynttorget i Stockholm:

Alla är välkomna

Vi ser fram emot att ni deltar med oss idenna manifestation för fred, frihet och demokrati.

Assyrian Universal Alliance

Assyriska Demokratiska Organisationen

Assyrien BefrielsePartiet (FURKONO)

MesopotamienDemokratiska Förändring Partiet

Assyriska Riksförbundeti Sverige

AssyriskaKvinnoförbundet

AssyriskaUngdomsförbundet