Sabri Atman och Dikran Ego flankerar stolt porträttet av en ung Naum Faik. Under söndagens firande av nationalfaderns minnesdag, i Kärsbyskolans aula i Norsborg, prisades de båda för sitt arbete för det assyriska folket.

Det var både högtidligt och fullsatt när assyrierna i Stockholm firade det årliga minnet av Naum Faik, assyrisk förkämpe för ett fritt och självständigt Assyrien under början av 1900-talet. Bland de många kulturella inslagen av sång, diktuppläsning och tal fanns även tid för tillkännagivandet av årets pristagare av Naum Faik priset för år 2007.

I år fick priset gå till två personer, Sabri Atman och Dikran Ego, för engagemanget de har visat för den assyriska frågan. Sabri Atman har varit och fortsätter att vara outtröttlig i sin kamp för ett erkännande av folkmordet Seyfo. Dikran Ego har tagit initiativet till och varit den drivande kraften bakom nyhetsbyrån Eastern News Agency, ESNA, som hjälper till att göra assyriernas röst hörd i mediebruset.

I sina tacktal lovade bägge pristagarna att fortsätta med att arbeta för det assyriska folket och visade sin tacksamhet över priset. Prisutdelare och tillika arrangörer för minnesdagen var Assyriska Distriktet i Storstockholm, ADS, och Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm, AUDS.

På radio Qolo’s hemsida kan du lyssna på ljudklipp från tillställningen.