”Agera mot hoten och förföljelserna av assyrier och andra kristna minoriteter i Irak idag.”I ett pressmeddelande uppmar Svenska kommittén för Assyrier, SKA, Sveriges regering och riksdag, EU, USA och FN att agera för att få stopp på de kristnas hotade situation i Irak. SKA skriver att åtgärder bör vidtas direkt då det inom kort kan vara försent.
Det var inte längesedan som ordföranden Margareta Viklund tillsammans med andra ledamöter i SKA, med egna ögon beskådade förföljelserna, dödshoten och trakasserierna mot assyrier och andra kristna minoriteter i Irak.