Av ren rädsla brukar assyrier inte ta ordet cancer i munnen. De kallar istället sjukdomen för ”o kewawo” – den där sjukdomen. Läkarstuderande Robel George Golo tar upp de vanligaste formerna av sjukdomen för att skala av rädsla och skam. ”Det är viktigt att vi inte förbiser olika sjukdomar för att vi inte har hört talas om dem eller för att vi är rädda för att märka dem”, skriver Golo.

Årligen genomförs en mängd aktiviteter i syfte att öka medvetenheten kring cancer. Således har oktober månad vikts åt detta arbete.Just cancer, i alla dess former diskuteras sällan inom det assyriska folket, man kan säga att det är nästintill ett tabubelagt ämne. Det kan därför vara lätt att tro att det heller inte drabbar oss. Skam och okunskap är oftast de vanligaste orsakerna till att vi inte upplever och hör om sjukdomarna. Dessvärre är det samma faktorer som begränsar utveckling och framsteg i många avseenden.

Totalt ställs omkring 50.000 cancerdiagnoser varje år i Sverige. Av dessa handlar cirka 7000 om bröstcancer. Drygt en fjärdedel av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom.

Bröstcancer hos män är relativt ovanligt, men då det förekommer är förloppet ofta mer aggressivt än hos kvinnor. Drygt ett 40-tal män i Sverige får varje år denna diagnos. Den vanligaste cancerformen hos män är istället prostatacancer, varje år får cirka 9 000 män i Sverige beskedet att de har prostatacancer.

Numera handlar det inte längre ”om” man får cancer utan snarare ”när”, därför är det viktigt att man är förberedd. För att få en bättre kännedom om sjukdomen, din kropp, samt hur man på egen hand märker symptomen vilket möjliggör en tidigare diagnos och på så sätt öka överlevnadschanserna är det viktigt att du undersöker dig själv samt lyssnar på din kropp. Jag kommer att diskutera kring de två vanligaste cancerformerna hos män och kvinnor samt dela med mig enkla råd om hur du kan undersöka dig själv.

Är du kvinna kan du på egen hand regelbundet undersöka dina bröst. Möjligheten att bota bröstcancer är större ju tidigare diagnosen ställs. Därför är det mycket viktigt att du själv varje månad undersöker dina bröst efter knölar, knutor eller andra förändringar som nytillkommen indragen bröstvårta eller andra partier av bröstet. Eksem på bröstvårtan eller ”apelsinskalshud ”. Sekretion från bröstvårtan. Eventuellt smärta.

Det bästa sättet att undersöka brösten är att tvåla in dem och med cirkelrörelser försiktigt känna igenom körtelvävnaden med fingrarna. Det är lättast att hitta eventuella förändringar om du sträcker upp armen på den sida du undersöker. Genom att undersöka dina bröst regelbundet lär du känna dem och kan lättare upptäcka eventuella förändringar.

När det gäller prostatacancer hos män ter sig symtomen på ett mer utmärkande sätt. Tumörer i prostatakörteln växer i många fall långsamt och ofta tar det många år innan du får några symptom.
Om du får symptom rör det sig oftast om svårigheter att kissa, men också att du behöver gå oftare och att det blir bråttom till toaletten. Om tumören växer utanför prostatakörteln eller har spritts till andra delar av kroppen kan smärtor vara första symtomet ex rygg och bröstkorgsmärtor. Mycket varierande symptom med smärtor över blåsa och testiklar.

Alla män från 20-års ålder bör ha gjort en prostataundersökning. Undersökningen är lätt och kan göras hos en vanlig husläkare. Men för många känns den obehaglig och pinsam, det är därför viktigt att komma ihåg att en läkare oftast har sett det mesta som involverar det området, samt har en annan inställning till hela situationen. För läkarna handlar det om ren fysik och anatomi och att kunna förstå varför du mår dåligt. Inte att skratta åt dina problem, även om det förekommer några skratt på personalrummet, men då handlar det snarare om hur patienten försökte ljuga för att dölja den pinsamma sanningen.

Prostata är belägen alldeles framför ändtarmen och därför kan körteln undersökas genom att läkaren känner med ett finger i ändtarmen. Om tumören är tillräckligt stor kan den kännas som en knöl medan små tumörer oftast inte känns alls. Tillsammans med ett enkelt blodprov kan man identifiera män som har en ökad risk för prostatacancer.

Det är viktigt att vi inte förbiser olika sjukdomar för att vi inte har hört talas om dem eller för att vi är rädda för att märka dem. Ibland kan man tycka att man letar efter fel som inte finns, men så är inte fallet. Det handlar helt enkelt om att känna till signalerna så man kan vara upplyst exempelvis inför ditt nästa läkarbesök. De största bristerna inom sjukvården idag är bristen på kommunikation mellan läkare och patient. Genom att du ökar din kunskap om din kropp och dess sjukdomar kan ditt nästa läkarbesök bli betydligt mer resultatrikt och informativt.


FAKTA: Cancer är samlingsnamnet på ett antal sjukdomar med okontrollerad celltillväxt som medför att de nya cellerna inte längre är normala och dess normala funktion övergår istället till att ”förstöra den omgivande vävnaden”. Prostata är en valnötsstor körtel, alldeles under urinblåsan hos män. Körtelns uppgift är att producera en vätska som gör spermierna dugliga för befruktning.

Robel George Golo
Läkarstuderande