Den assyriska nationen sörjer en son, en aktivist och en tänkare! Beskedet om mordet på Fuat Deniz på Örebro Universitet har tagits emot med stor bestörtning och gränslös sorg världen över. Att så många människor och organisationer nu sluter upp bakom familjen vittnar om Fuats storhet som människa.

Vi minns honom som en av den assyriska ungdomsrörelsens förgrundsgestalter i mitten av 1980-talet och en viktig inspiratör i kampen för assyriernas mänskliga rättigheter. Fuat var alltid redo, för nästa föreläsning och ytterligare ett perspektiv. Hans viktigaste vapen var tveklöst kunskapen och törsten efter det outforskade. Lika viktiga var erfarenheterna från den assyriska rörelsens kamp och de kunskaper han ständigt förvärvade där.

På Campus var de hundratals unga människor som lät sig inspireras av en skarp forskare, analytiker och debattör. Årskullar av studenter fick ta del av Fuats kunnande och ingen lämnades oberörd. Den slipade argumentationen och ödmjuka tonen utgjorde sannerligen ett övertygande vapen.

Det var inom ramen för det öppna samhället som Fuat bedrev sin forskning. Det var här han fann de nya rön som gav upphov till nya insikter. Toleransen och den resonerande samtalstonen var på samma gång övertygande och utmanande. Det var i denna miljö som han trivdes som bäst och som utgjorde hans arbetsplats under många år.

Oavsett motiven bakom den hjärtlösa gärning som släckte ett ungt och vackert liv, innebär mordet på Fuat Deniz att en kraftfull assyrisk röst har tystats. Vi tar med oss Fuats tankar och gärning in i framtiden och den fortsatta kampen.

Våra tankar går denna dag till familjen Deniz och släkt.

Vila i frid kamrat!
Minnet av var och en som tjänar sin nation förblir odödligt!