För den som ser möjligheter i sin omgivning finns lösningar och ett konstruktivt tänkande. Så är det för eldsjälen som aldrig ger upp. Det ligger i hennes eller hans natur att finna nya utvägar till allt.

Det är många år sedan jag var aktiv i föreningslivet. Det var en tid som jag minns med mycket glädje, förhoppningar, drömmar men också irritation och besvikelser. Med erfarenheten jag har i mitt livsbagage kan jag blicka tillbaka och dra lärdom av både det som var bra och mindre bra.

En erfarenhet är att eldsjälen som finns i den assyriska rörelsen och för den delen alla andra rörelser i Sverige, alltid förblir en brinnande själ. En själ som brinner för sin övertygelse oavsett vad den är. Det inger hopp och förväntan att det alltid finns något att göra och att det aldrig tar slut.

Det finns eldsjälar som går och går likt duracell batterin och lever kvar i föreningslivet. Andra har lämnat det livet och försöker hitta nya sätt att driva sin inre övertygelse. Det jag upplever är att dessa eldsjälar inte alltid möts. Det jag kan sakna är ett eldsjälarnas forum eller plattform där var och en kan dra sitt strå till stacken – där det finns en helhetssyn för att nå målet för den gemensamma övertygelsen.
Det är naturligt att varje eldsjäl befinner sig i olika stadier i livet där behoven och omständigheterna ser olika ut. För det krävs att den gemensamma plattformen har en flexibilitet för att samla och dra nytta av eldsjälarnas kunskaper och erfarenheter.

Var och en är unik. Var och en kan göra något efter sin förmåga. Det handlar om att var öppen i sitt sinne och kunna se möjligheter. Jag tror på människan och den inre kraft som finns i henne. Inget är omöjligt.

För den som ser möjligheter i sin omgivning finns lösningar och ett konstruktivt tänkande.  
Så är det för eldsjälen som aldrig ger upp. Det ligger i hennes eller hans natur att finna nya utvägar till allt.

Jag är övertygad om att den assyriska rörelsens eldsjälar alltid kommer att finnas och nya kommer att födas. På samma sätt som årstidernas skiftningar går hand i hand och anpassar sig till varandras övergångar behöver eldsjälarna stödja och plocka upp varandra längs livets väg.

Det går inte att släcka en eldsjäl. För dennes själ brinner med evighetens låga likt den olympiska elden.


Sylvia Rezania är politisk sekreterare och frilansjournalist.
Hon bor i Täby och är gift med två barn, Mina 3 år och Emil 1,5 år.

Sylvia är intresserad av politik, mänskliga fri- och rättigheter, föräldraskap, socialt arbete och orientalisk matlagning.

Hennes motto är: ”Inget är omöjligt om man tror på sig själv”.