Vi i Södertälje har fått ett oförtjänt dåligt rykte i resten av landet. Vad det beror på har jag ingen aning om. Visst händer det en del här, men värre saker kan hända i andra städer utan att de uppmärksammas på samma sätt.

För en tid sedan besökte jag vänner i Göteborg och nästan omedelbart kom vi att tala om Södertälje. De frågade mig ”vad finns, vad finns inte i Södertälje?” Innan jag själv hann formulera ett svar fick jag frågan besvarad. De tycktes veta allt och mer därtill. De visste mer om det som händer i Södertälje än jag som bor här.

Sedan haglade det av påståenden: ”Är det sant att…stämmer det att…jag har hört att…” Det ena påståendet mer fantastiskt än det andra.

För de som tror sig veta precis hur saker och ting förhåller sig spelar det oftast ingen roll hur många motargument de får. De har redan sin uppfattning klar för sig. Och vad bygger de denna uppfattning på, kan man fråga sig.

Sällan handlar det om faktisk kunskap, utan snarare om något de har läst, sett eller hört. Oftast är det inte ens de själva som läst, sett eller hört utan det kan vara i tredje eller fjärde led. Det är heller inte ovanligt att man, från ett led till ett annat, lägger till och drar ifrån som det passar en och vips har man en helt annan bild än den ursprungliga.

Andras bild av oss som bor i Södertälje är liksom gjuten i sten, mycket svår att rubba särskilt hos dem som betraktar på avstånd. Och vad brukar man tycka om det och dem som man betraktar på avstånd? Det är ofta ogrundade eller överdrivna egenskaper vi tillskriver dem vi inte känner på nära håll.

Den mer allmänna ryktesbilden av oss assyrier som bor i Södertälje är att vi är arroganta, dryga, pengagiriga, kriminella och svärande bråkstakar. Visst kan detta stämma in på några fåtal, rötägg finns överallt, men ligger trots allt väldigt långtifrån vår egen bild av att vara en del av det assyriska Södertäljekollektivet.

Då en stor grupp människor samlas på ett ställe är det givet att det blir mycket mer av allt – många fler konflikter men också många fler aktiva och mer lyckade aktiviteter och föreningsverksamhet.

Oavsett ens egen bild kan man inte bara ignorera andras bilder. Det spelar ingen roll hur bra vi själva tycker att vi är om inte andra ser det. Kanske finns verklighetsbilden någonstans emellan bilden som andra har och bilden som vi själva bär. Alla dessa bilder blir tillsammans vårt varumärke – vilket är något vi ständigt måste arbeta aktivt med. Vi måste lära oss att ta till oss både de positiva och de mindre positiva bilderna för att kunna förändra den allmänna bilden av oss som bor i Södertälje.

Ett varumärkesarbete handlar om att känna sig själv och bygga upp en positiv bild hos andra från grunden. Det gör man genom att etablera en stark och långsiktig varumärkesplattform i våra etablerade organisationer. Centralt i arbetet är svaren på de till synes enkla frågorna vilka är vi, vilka vill vi vara, vad står vi för, och vad vill vi?

En trovärdig organisation ”lever sitt varumärke”. I alla organisationens delar genomsyras och omfattas av de kärnvärden som varumärket representerar. En till synes enkel värdegrund är: ”respekten för allas lika värde och olika åsikter” men frågan är hur vi lever upp till det?

Vi som grupp och organisation behöver arbeta med vårt inre, från de små frågorna till de stora, och våga stå upp för våra värden. En individ eller organisation som känner sig själv väl och ser sig själv genom omvärldens ögon, kan agera fritt och förtroendefullt mot omvärlden. De interna värdena förmedlas genom förhållningssätt, relationer och dialog och andra faktorer som ligger till grund för medlemmarnas handlande, engagemang och kreativitet i förhållande till omvärlden.

Bara så kan vi i grunden förändra bilden av oss.