Lärarinnan Evelin Bashir Saadi har i Syrien avskedats från sin anställning på grund av sin politiska uppfattning. Genom att slå till ekonomisk mot oliktänkande så försöker man stävja dessa från att kunna bidra till samhällsutvecklingen i landet. Detta skriver Assyriska Demokratiska Organisationen i ett pressmeddelande daterat till den 26 maj 2010 där ADO fördömer den diskriminerande handlingen och kräver att lärarinnan återinsätts i sin tjänst.

Strax innan skolavslutningen av det nuvarande läsåret fattade, med direktiv från avdelning för politisk säkerhet i Syrien, direktoratet för utbildning (enheten för privat undervisning) i Hassake, beslut att med omedelbar verkan avskeda vår kamrat Evelin Bashir Saadi, som har universitetsexamen i engelsk litteratur, från sitt arbete som lärare i engelska vid ”Hurria” privatskola i Qamishli. Den berörda skolan är en så kallad privatskola och tillhör den syrisk-ortodoxa kyrkans stiftelse i Qamishli. Stiftelsen har bland annat ansvar för finansiering av allt som berör skolan inklusive lärarlöner för de lärare som har anställning vid lärosätet.

Detta obefogade beslut som i allra högsta grad bygger på maktmissbruk fattades med anledning av Evelins politiska tillhörighet samt på grund av hennes far Bashir Ishak Saadis politiska engagemang som framstående ledare i Assyriska Demokratiska Organisationen och som även är en välkänd personlighet både internationellt bland assyrierna och i hela Syrien som tidigare ledamot i det syriska parlamentet.
 
Vi inom Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer denna selektivt diskriminerande handling samtidigt som vi kräver makthavarna att återkalla beslutet och återinställa vår kamrat Evelin till sin tjänst. Vi uppmanar samtidigt makthavarna att dels upphöra med sådana ingripanden och dels att i fortsättningen sätta stopp för dessa godtyckliga beslut som syftar till att minska möjligheten för personer med höga kvalifikationer att spela sin viktiga roll i samhällsutvecklingen. Vi är övertygade om att sådana godtyckliga beslut utgör en bestraffning av medborgare på grund av deras avvikande idéer och politiska tillhörigheter där bestraffningen består av att strypa de oliktänkande medborgarnas levebröd.

Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO