Om en vecka samlas ett flertal assyriska partier och grupper för att ställa gemensamt krav på assyriskt självstyre i Irak. Till skillnad mot andra aktörer förkastar de tanken på assyrisk autonomi under kurdiskt styre. ”Assyrierna är inte andra klassens medborgare i Irak och de är inte någon annans undersåtar”, skriver de i en kommuniké.

Mellan den 15 och 17 december kommer företrädare för de sju olika grupperna att samlas i Stockholm för överläggningar i den viktiga frågan om assyriskt självstyre i Irak. Bland grupperna som deltar återfinns både assyriska yezider och assyriska intellektuella ihop med partier och organisationer.

Tillsammans har man det uttalade målet att bilda en front eller allians som är tänkt att driva frågan om assyriskt självstyre. Det som förenar dessa grupper är deras ställning mot kurdisk annektering av Ninve slätten, där det tänkta assyriska självstyret ska ligga. Ninve slätten är ett utbrett område i norra Irak med en stark assyrisk närvaro som dessutom är vattenrikt och bördigt. Där ligger även ruinerna efter Ninve, huvudstad i det forntida assyriska riket.

Grupperna som konfererar i Stockholm kommande fredag kräver att assyrierna tilldelas egen federal status på Ninve slätten i händelse av att Irak delas upp i en federal struktur. Om inte det sker så kräver man en assyrisk autonomi som ett minimum med tilläggskravet att den endast lyder under centralregeringen i Bagdad. Assyrierna har lika mycket rätt i Irak som andra grupper och ska därför inte underställa sig någon annan än centralregeringen, resonerar man och syftar på kurdernas planer att annektera Ninve slätten.

Andra irakiska minoriteter och den arabiska befolkningen i norra Irak har signalerat sitt stöd för kravet på en assyrisk autonomi underställd centralregeringen. På så sätt hoppas dessa grupper hindra kurdernas framfart i området. Ett stort antal assyriska partier och grupper har bjudits in till konferensen. Hur många som tänker dyka upp är än så länge okänt.

Under måndagen den 18 december, klockan 17.00, kommer de konfererande grupperna till Assyriska kulturhuset i Södertälje för att berätta om resultaten av mötet till allmänheten.

Grupperna som anordnar konferensen är:

1- The Assyrian General conference som omfattar följande grupper:
• The Assyrian Democratic Movement- Patriotic Stream.
• The Yizidi Movement for Reform and Progress.
• Assyria Liberation Party.
• Assyrian Democratic Party.
• Assyrian National Organization.

2- Assyrian Universal Independent Activists Forum

3- A Committee of Assyrian Intellectuals.