Från och med årsskiftet gäller de nya, mer restriktiva, ändringarna för arbetslöshetsförsäkringen som riksdagen beslutat om. Det handlar bland annat om höjda medlemsavgifter, skärpt arbetsvillkor och sänkt ersättningsnivå. Ändringarna, som i princip betyder att en arbetslös måste betala mer och få mindre, är regeringens sätt att försöka få fler människor i arbete.

Från och med årsskiftet blir det dyrare att vara med i a-kassan, då höjs nämligen avgiften med 150–300 kronor per månad. Höjningen beror på att regeringen bestämt att a-kassorna ska under år 2007 betala in ytterligare 10 miljarder till statskassan, jämfört med förra året.
 
Regeringen har också bestämt att skärpa arbetsvillkoret, det villkor som måste uppfyllas för att en person ska ha rätt till a-kassa. För att uppfylla ett arbetsvillkor ska den sökande ha arbetat i sex månader. Enligt huvudregeln ska en månad i fortsättningen innehålla minst 80 timmars arbete, tidigare 70 timmar, för att få räknas i ett arbetsvillkor.

Enligt det alternativa arbetsvillkoret ska arbete ha utförts minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader. Varje månad måste i fortsättningen innehålla minst 50 timmars arbete (tidigare krävdes sammanlagt 450 timmar och minst 45 timmars arbete per månad).

Beräkningen av ersättningen ändras. Arbetslöshetsersättningen baseras på de 12 senaste månaderna innan arbetslösheten. Tidigare har endast månader med arbete ingått i beräkningen. Nu ska alla månader inom tolvmånadersperioden ingå i beräkningen, även månader utan arbete.

Den förhöjda ersättningen tas bort. Den högsta ersättningen sänks från 730 kronor till 680 kronor per dag. Ersättning upp till 730 kronor per dag har tidigare kunnat utbetalas under de 100 första dagarna. Sänkningen gäller även dem som får aktivitetsstöd.

Studerandevillkoret försvinner. Möjligheten att få arbetslöshetsersättning grundad på studier tas bort. Detta gäller även för sökande som börjat studera under tid i aktivitetsgarantin. Den som har uppfyllt studerandevillkoret senast den sista december 2006 kan få ersättning. En förutsättning är att ansökan inkommit till a-kassan senast den sista februari 2007.

Från och med femte mars 2007 sänks ersättningsnivåerna. Det som avgör ersättningsnivån är hur många ersättningsdagar som har betalats ut. Som ersättningsdagar räknas både dagar med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Ersättningsnivån ändras enligt följande:
 
• Dag 1–200 är ersättningsnivån 80 procent.
• Dag 201–300 är ersättningsnivån 70 procent.
• Efter dag 300 är ersättningsnivån 65 procent.

Föräldrar som har barn under 18 år den dag som den 300:e ersättningsdagen infaller får 70 procent till och med dag 450 (gäller den som har förlängd period eller har aktivitetsstöd).
Ersättningsperiodens längd hos a-kassan har inte ändrats, den är fortfarande 300 ersättningsdagar. För den som har fått en förlängning av sin ersättningsperiod eller får aktivitetsstöd kan dock antalet ersättningsdagar bli fler än 300.

Sänkningen till 70 procent påverkar ersättning som baseras på en lön under 21 371 kronor i månaden. Sänkningen till 65 procent påverkar ersättning som baseras på en lön under 23 015 kronor i månaden. Sänkningen gäller även dem som får aktivitetsstöd.