Från och med 1 juni 2007 har vi fått en hel del nya vägmärken att hålla reda på. Vissa gamla vägmärken har fått ett tydligare utseende och vissa har faktiskt bytt betydelse. Hujådå hjälper dig att hålla koll.

Regeringen beslutade i mars i år om en ny vägmärkesförordning, som ersätter den nuvarande vägmärkesförordningen från 1978. I sak innebär förordningen bland annat att några nya märken införs samt att vissa märken får ett tydligare utseende och/eller byter betydelse.

I samband med beslutet om en ny vägmärkesförordning har regeringen även beslutat om ändringar ibland annat trafikförordningen (1998:1276). I sak innebär de viktigaste ändringarna följande:

– Det införs ett generellt förbud att parkera på allmän plats som är terräng inom tättbebyggt område.

– Det införs ett generellt förbud att parkera längre tid än 24 timmar på så kallad gatumark samt inom vägområde för allmän väg.

– Vissa bestämmelser om hur p-biljett, p-skiva eller motsvarande skall användas förs in i förordningen.

Här hittar du all nya vägmärken