Nyhetsbyrån ESNA skickade igår ett pressutskick om att turkiska ambassaden bjudit in båda syrisk ortodoxa biskoparna i Södertälje till ett möte om det planerade Seyfo-monumentet i Södertälje. I utskicket skriver ESNA att även företrädare för assyriska föreningar har kallats till mötet. Detta dementeras dock av både Assyriska Riksförbundet i Sverige och Assyriska föreningen i Södertälje.

Södertälje kommunstyrelses beslutet om att uppföra ett monument som hedrar offren folkmordet, Seyfo – Svärdets år, har retat upp den turkiska ambassaden i Stockholm. Beslutet har medfört att den turkiska ambassaden kallat till sig båda biskoparna, Ablahad Gallo Shabo och Benjamin Atas, som båda representerar de syrisk-ortodoxa kyrkorna i Södertälje. Detta förnekas inte heller av biskop Gallo Shabo. Enligt Hujådås källor har han fått en inbjudan om att diskutera frågan och han tänker inte avböja. Om folkmordsfrågan tas upp tänker biskop Gallo Shabo stå fast vid att folkmordet ägt rum och att han inte vill att det skall upprepas.

I pressutskicket skriver ESNA att även företrädare från både assyriska och syrianska föreningar skulle vara kallade. Detta stämmer dock inte när det gäller de assyriska föreningar som Hujådå varit i kontakt med.

– Varken jag eller föreningen har fått en sådan ”kallelse” från turkiska ambassaden. Ingen företrädare från föreningen skulle närvara vid ett sådant möte om vi inte har grönt ljus från riksförbundet. Vi måste ha en enad front i frågan, meddelar Can Baydono, ordförande för Assyriska föreningen i Södertälje.

På riksförbundet kände man inte ens till frågan förrän sent igår kväll. Riksförbundet meddelar att ingen företrädare från en assyrisk förening kommer att delta på mötet, som troligen äger rum nu på måndag.

– Vi kan tänka oss sitta med representanter från turkiska ambassaden i syfte att uppmana dem att erkänna folkmordet på assyrierna 1915. Vi kan däremot inte sitta med ambassaden och diskutera en fråga som kommunstyrelsen i Södertälje redan beslutat om, säger Rachel Hadodo, ordförande för Assyriska Riksförbundet i Sverige.