Iraks kristna befolkning lider svårt av förföljelse och flyr ur landet. Igår publicerade Metro artiklar om varför lika många irakiska flyktingar tar sig till Södertälje som till hela USA. I skuggan av kriget i Irak pågår en systematisk rensning av landets icke-muslimska minoriteter, de flesta kristna assyrier (syrianer och kaldéer).

Exklusivt för Metro larmar nu även USA:s utrikesdepartement som säger att man ser allvarligt på situationen och har vidtagit flera åtgärder för att stoppa förföljelsen.
En av lösningarna kan vara en skyddszon. I samtal med Metro öppnar amerikanska UD för möjligheten att ge kristna, och andra minoriteter, i Irak ett eget område, där de är skyddade.

I norra Irak, strax söder om Kurdistan, finns ett område som heter Ninve som nästan helt befolkas av Iraks minoriteter, de flesta kristna. Många röster höjs nu för att detta ska bli ett eget administrativt område, en skyddszon där kristna irakier kan känna sig trygga.

– Kurderna behövde beskyddas 1991. År 2007 är det andra som behöver skyddas. Vi ökar medvetandet hos kongressledamöter och uppmanar amerikanska kongressen att stödja att assyrierna/kaldéerna/syrianerna och andra minoriteter som lever parallellt med dem i den norra delen, som kallas Ninve-slätten, ska få ett eget administrativt område. Det finns stöd för det i den irakiska grundlagen, säger Michael Youash på tankesmedjan Iraqi Sustainable Democracy Project från Washington.

I ett mejl till Metros reporter betonar ansvarig tjänsteman på amerikanska UD att det viktigaste är att Irak förblir ett enat – federalt – land. Tidigare har man tänkt sig tre federationer för sunnimuslimer, shiamuslimer och kurder men nu kan man alltså tänka sig ytterligare en federation. .

Assyriska riksförbundets ordförande i Sverige, Simon Barmano, säger att han stödjer förslaget och vill att den svenska regeringen också agerar för att assyrierna ska få en fristad. Så gör också Fredrik Malm, flyktingpolitisk talesman för folkpartiet:

– Jag argumenterar för en autonomi för assyrierna i Ninve. Men deras trygghet och säkerhet måste också garanteras.

En annan anledning till att man vill ha en skyddszon är att många flyktingar lever under fruktansvärda förhållanden i grannländerna och då kanske återvänder.

– Får vi ett eget administrativt område där skydd garanteras kan många av flyktingarna i grannländerna välja att återvända i stället för att ta sig till väst, säger Barmano.