Klockan tre svensk tid under fredagen hölls ett möte i FN:s säkerhetsråd i New York om utplåningen av assyrier och yezidier i Irak och Syrien. Mötet hade sammankallats av Frankrike som innehar ordförandeposten i rådet.

Efter tal av bland annat patriarken för de katolska assyrierna och yezidiska parlamentsledamoten Vian Dakhil tog Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius till orda och förklarade sitt lands avsikter. Fabius klargjorde att minoriteterna står inför en total utplåning och manade omvärlden att agera. Han lanserade fyra punkter som han uppmanar världssamfundet att följa under ledning av FN.

Enligt Fabius är det viktigt att minoriteterna får återvända till sina områden och att en fond upprättas för detta ändamål. Den andra punkten gällde att uppmana den internationella koalitionen som bombar IS från luften att prioritera befriandet av minoriteternas områden i koordination med styrkor på marken. För det tredje underströk den franske ministern vikten av att skyldiga till brott mot mänskligheten ställs inför rätta i internationella brottsmålsdomstolen. Slutligen anser Fabius att omvärlden måste uppmana Irak och den syriska oppositionen att vara inkluderande och garantera minoriteternas rättigheter. För att diskutera förslagen i närmare detalj föreslog Fabius en internationell konferens.

– Det kan inte bli mer uppenbart än nu att kejsaren är naken, kommenterar riksförbundets ordförande Afram Yakoub. ”Inget land är berett att sända trupper till Irak och tanken på en skyddszon är orealistisk. Det har vi sagt från dag ett. Det är dags för länder som Frankrike att sluta leverera vackra ord och istället leverera vapen, träning och finansiering till den assyriska styrkan Nineveh Plain Protection Units NPU, säger Yakoub.

Förväntningarna inför mötet var höga bland en del assyrier som i ljuset av Europaparlamentets icke-bindande resolution om skyddszon fick förhoppningar om att FN:s säkerhetsråd skulle ta steget fullt ut.

– Den som vill kan tolka det här som ett steg i rätt riktning. Det kan med samma rätt tolkas som ytterligare ett steg in i en återvändsgränd. Vi har helt enkelt ingen tid att slösa på icke-bindande resolutioner, fördömanden, vackra ord och konferenser. Den dag den första leveransen av vapen når NPU är den dag omvärlden kommer att visa att man menar allvar med skydd för minoriteterna, säger Yakoub.

Nästan samtidigt som Frankrike i FN:s säkerhetsråd säger att det är viktigt att minoriteterna stannar och får hjälp att återvända till sina områden så utfärdade landet visum till 1500 assyrier att lämna Irak. Sedan IS intog Mosul sommaren 2014 har Frankrike varit det land som mest aktivt tömt Irak på assyrier.

Representanter för över femtio länder tog till orda i det flera timmar långa mötet i FN:s säkerhetsråd. Ingen kom med annat än fördömanden och vackra ord om vikten att behålla mosaiken i Mellanöstern. Inget land talade om en skyddszon eller att ställa trupper till förfogande för att upprätta en skyddszon.

Omvärldens impotens uppenbarades ytterligare när mötet gav i uppdrag till FN:s generalsekreterare att tillsätta ett råd och komma med konkreta åtgärder först i september.

– Utvecklingen är skrämmande lik det som hände den assyriska frågan efter första världskriget. Frågan om assyriernas rättigheter manglades under flera år i Nationernas Förbunds korridorer och olika råd och kommittér fick i uppdrag att komma med konkreta åtgärder. Som bekant resulterade det i absolut ingenting. Alla tecken på en upprepning finns där. Det gäller för det assyriska folket att lära sig av historien och inte förlita sig på en räddare som aldrig kommer, kommenterar Yakoub.