Initiativet att starta en svensk skola med assyrisk inriktning i Södertälje fick en stor skjuts framåt under juli månad när Skolinspektionen gav sitt godkännande.
– Vi är glada över beslutet, men tyvärr är kommunen negativt inställd, säger Ninos Maraha från Aprendere Skolor AB.

Aprendere Skolor AB, ett privatägt utbildningsföretag förklarade under 2012 sin avsikt att starta en Svensk friskola med assyrisk inriktning i Södertälje. Med hjälp av Assyriska Riksförbundet hölls flera informationsinsatser med bland annat brev direkt till hushåll vilket resulterade i att det kom in tillräckligt många intresseanmälningar för att lämna in en ansökan till Skolinspektionen.

  I början av juli månad kom svaret från Skolinspektionen som ger klartecken för Elafskolan. Skolinspektionen ger klartecken trots invändningar från Södertälje kommun som i sitt yttrande argumenterade att Elafskolan skulle innebära ökad segregation. 

– Vårt svar på kommunens yttrande är att Elafskolan inte kommer att leda till ökad segregation. Istället för att eleverna som det är nu blir halvspråkiga, det vill säga varken lär sig svenska eller sitt modersmål ordentligt, kommer vi att hjälpa eleverna att bli tvåspråkiga. De ska lära sig utmärkt svenska och assyriska, säger Ninos Maraha och uttrycker glädje över att Skolinspektionen håller med.

Att kommunen inte är positivt inställd till skolan kan innebära svårigheter att hitta lämpliga lokaler, vilket skulle kunna stoppa etableringen av skolan. – Vi är helt beroende av kommunen eftersom det är kommunen som har lämpliga lokaler och vi hoppas att lokalfrågan ska lösas, säger Maraha.

Elafskolan är planerad att starta hösten 2014 och kommer då att bli landets första utbildningsplats med assyrisk inriktning. Den svenska friskolan kommer att följa den nationella skolplanen i alla vanliga ämnen och även ge eleverna kunskaper i assyriska språket och assyrisk historia.