Alarmerande siffror visar att det pågår en etnisk diskriminering inom den irakiska polisstyrkan på Nineveh-Slätten, ett område som i huvudsak domineras av minoriteter som Assyrier, Yezidier och Shabaks. Detta blir tydligt i en färsk rapport av Assyrian Council of Europe.

Alla siffror i rapporten kommer från oberoende minoritetsgrupper i Irak. Nineveh-Slätten är ett område öster om Mosul och utanför det kurdiskt administrerade området i norra Irak. Som de återkommande attackerna mot den assyriska folkgruppen visar, senast i bombdådet mot en kyrka i Bagdad där 54 personer dog, behöver landets minoriteter ett formellt försvar de kan förlita sig på.

Assyrierna utgör majoriteten av de boende i Al Hamdaniya-disitriktet, men innehar endast 32 procent av det totala antalet poliser i området. I norra Tel-Keif-distriktet är siffrorna ännu mer talande. Här utgör assyrierna endast 12 procent av poliskåren, trots att gruppen utgör minst hälften av befolkningen i distriktet. Det är alltså tydligt att folkgruppen diskrimineras och det får konsekvenser. Folkgruppen känner sig exkluderade från den myndighet som ska skydda dem.

Mot slutet av 2005 beslutade USA:s militära samverkanscenter, ihop med Iraks inrikesministerium, att skapa en styrka på 1000 personer för att etablera en formell poliskår i Nineveh-Slätten. Styrkan skulle byggas upp av personer från minoriteterna i området. Men bara veckor efteråt kom rapporter från minoritetsgrupperna i området att beslutet möttes av motstånd av guvernören i Ninawa-provinsen. Guvernören utsattes för påtryckningar av Mr Khishro Goran, aktiv i det kurdiska KDP, att inte implementera beslutet. Ett flertal hinder under dom efterföljande 7 månaderna stoppade genomförandet av beslutet.

Det finns flera dokumenterade händelser som visar att den kurdiska administrationen (KRG) i norra Irak har spelat en stor roll för att stoppa implementeringen av beslutet. KRG har satt ut olagliga vägspärrar på flera håll i Nineveh-slätten och man har anställt enskilda personer från minoritetsgrupperna som beväpnade vakter på olika håll, positioner som är illegala.

KRG har tydligt visat att man inte respekterar minoriteternas vilja och att man vill frånta dom rätten att bilda en formell, legal och stark polisstyrka i området. Kurdiska ledare som Massoud Barazani och Jalal Talabani citeras ofta i utländsk media när de säger sig stödja minoriteterna. Samtidigt som man underminerar minoriteterna deras rättigheter som grupp så ger man utåt sett sken av att hjälpa genom att stödja enskilda familjer. Skillnaden här är viktig för att bättre förstå den sofistikerade politik som KRG bedriver i området.

Det är viktigt för Iraks minoriteter att känna att deras rättigheter som etniska grupper respekteras. Den kurdiska ledningen måste sluta med en politik där minoriteterna i Nineveh-Slätten marginaliseras. Det gör dom bäst genom att respektera minoriteternas vilja att ha en legitim poliskår som man kan identifiera sig med.

ACE – Assyrian Council of Europe